E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZahraniční administrativa

Přehled možností studia v zahraničí a mezinárodní spolupráce.

Kanál RSS


ERASMUS
Nejvyužívanější program mobility (pro studenty i pedagogy)

Fond mobility UK
F
inancuje jinak domluvené mobility z rozpočtu UK, především, ale nejen, studentům.

Další programy mobility
Přehled programů, které je možné využít k zajištění mobility (sjednání pobytů nebo získání financí).

Stipendijní pobyty
Studium v zahraničí financované (včetně životních nákladů) stipendiem poskytnutým UK.

Výběrová řízení na studijní pobyty
Možnost studia zdarma na neevropských univerzitách, bez zajištěného financování (možno žádat o peníze jinde).

Podpora internacionalizace PřF

Podpora internacionalizace UK (POINT)

Fond JUNIOR
Podpora UK pro financování pozic post-doců ze zahraničí.

Co-Tutelle
Doktorské studium pod dvojím vedením (na dvou univerzitách).

MSCA Postdoctoral Fellowships
Granty na 1-2 leté postdoktorské stáže spojené s mezinárodní mobilitou.
(
The information is also available in English.)

Cestovní pojištění

Přijetí zahraničního studenta


Pomoc v nouzi
Co udělat před odjezdem a v případě nenadálé situace v zahraničí.

Formuláře

Návody a informace

Aktuálně

Podrobný výpis aktualit na samostatné stránce.

Sort Date Nadpis
29.01.2013 Nabídky ke spolupráci na projektech TEMPUS
21.01.2013 JAPONSKO - Nadace Matsumae International Foundation
18.01.2013 Výběrové řízení Austrálie a Nový Zéland
15.01.2013 Post-Doc Fund of Charles University in Prague
14.01.2013 6. světový studentský environmentální sumit-Lüneburg září 2013
14.01.2013 Úprava "Návrhu na vyslání"
08.01.2013 Vyhlášení nové formy meziuniverzitní výměny s Univerzitou Vídeň
07.01.2013 Fulbright Specialist Program obnoven
28.11.2012 Metodický pokyn kvestora
05.11.2012 Roční stipendia pro doktorandy a postdoktorandy - Bavorsko 2013/2014
14.03.2012 Program SVES
31.05.2011 Nabídka stipendijního pobytu na NIH/NICHD Bethesda, USA
27.05.2011 Postup při vyřizování dlouhodobých víz
04.05.2011 Stipendia Fulbrightova programu 2012/2013

Akce dokumentů