E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZahraniční administrativa

Přehled možností studia v zahraničí a mezinárodní spolupráce.

Kanál RSS


ERASMUS
Nejvyužívanější program mobility (pro studenty i pedagogy)

Fond mobility UK
F
inancuje jinak domluvené mobility z rozpočtu UK, především, ale nejen, studentům.

Další programy mobility
Přehled programů, které je možné využít k zajištění mobility (sjednání pobytů nebo získání financí).

Stipendijní pobyty
Studium v zahraničí financované (včetně životních nákladů) stipendiem poskytnutým UK.

Výběrová řízení na studijní pobyty
Možnost studia zdarma na neevropských univerzitách, bez zajištěného financování (možno žádat o peníze jinde).

Podpora internacionalizace PřF

Podpora internacionalizace UK (POINT)

Fond JUNIOR
Podpora UK pro financování pozic post-doců ze zahraničí.

Co-Tutelle
Doktorské studium pod dvojím vedením (na dvou univerzitách).

MSCA Postdoctoral Fellowships
Granty na 1-2 leté postdoktorské stáže spojené s mezinárodní mobilitou.
(
The information is also available in English.)

Cestovní pojištění

Přijetí zahraničního studenta


Pomoc v nouzi
Co udělat před odjezdem a v případě nenadálé situace v zahraničí.

Formuláře

Návody a informace

Aktuálně

Podrobný výpis aktualit na samostatné stránce.

Sort Date Nadpis
17.10.2013 Univerzita Kolín nad Rýnem - stipendijní pobyty pro doktorandy
14.10.2013 Výběrové řízení - USA, Kanada a Latinská Amerika 2014/2015
11.10.2013 Programu HORIZON 2020
10.10.2013 Otevřená Výzva pro předkládání žádosti o grant z Fondu Partnerství
07.10.2013 Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv 2014/2015
01.10.2013 Podzimní semináře mobilit IPC
01.10.2013 Česko-polské fórum
10.09.2013 Semestrální stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel 2013/2014
04.09.2013 Finsko University of Turku - nabídka
03.09.2013 Akademická informační agentura -stipendia na základě mezinárodních smluv
03.09.2013 CEEPUS – Central European Exchange Programme for University Studies
03.09.2013 SCIEX-NMSch – Fond na stipendia Stipendia do Švýcarska
03.09.2013 AKTION ČR- Rakousko - Stipendia do Rakouska
15.08.2013 Vyhlášení stipendií pro postgraduální studenty - 2014/2015
15.08.2013 Marie Curie Fellowship - nabídka postdoc stipendií- Univerzita Padova
13.08.2013 Výzva k podání návrhů společných česko-rakouských projektů z oblasti energetiky
23.07.2013 Iberoamerická cena
06.06.2013 Brazilský studijní program Věda bez hranic

Akce dokumentů