E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýběrové řízení na studijní pobyty

Studenti a doktorandi mohou vyjet na některou z neevropských partnerských zahraničních univerzit, s kterými má UK uzavřenou smlouvu. Za studijní pobyt se v zahraničí neplatí školné. V rámci výběrového řízení nejsou přidělovány žádné finance (na cestovné a životní náklady). Ty si účastníci musí zajistit jinak (např. z fondu mobility nebo jiného programu podporující mobility).

Akce dokumentů