E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVienna BioCenter: postdoktorské granty

Vienna BioCenter v rámci svého programu Vienna International Postdoctoral Program (VIP2) nabízí granty na tříleté postdoktorské stáže v tomto centru. Podporovány jsou projekty mimo jiné v oblasti biologie, chemie, medicíny a bioinformatiky. Uzávěrka je 15. 6. 2019.

Žadatel musí splňovat následující kritéria:

  • Být držitelem titulu PhD (nejpozději v době zahájení stáže).
  • Být v době podání přihlášky domluven s potenciálním školitelem na Vienna BioCenter.
  • Mít alespoň jednu publikaci jako první autor zveřejněnou v bioRxiv nebo arXiv.
  • Splňovat pravidlo mobility podle Marie Skłodowska-Curie Actions: V posledních 3 letech před uzávěrkou výzvy strávil (pracoval nebo studoval) v Rakousku nanejvýš než 12 měsíců.

Vienna International Postdoctoral Program – podrobné informace a odkaz pro podání přihlášky.
(Zdroj.)

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 29. 4. 2019.

Publikováno: Pondělí 29.04.2019 14:30

Akce dokumentů