E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČlánek „Financování life sciences v ČR: juniorští postdoci“

Portál Vědavýzkum.cz publikoval článek shrnující příležitosti financování, které mohou využít výzkumníci oborech life sciences, kteří v Česku čerstvě získali titul PhD a chtějí vycestovat do zahraničí na postdoktorskou výzkumnou stáž – článek uvádí více jak 20 různých stipendií a grantů. Dále jsou zde zmíněny i některé příležitosti k financování krátkodobých zahraničních stáží a příležitosti pro mladé postdoky ze zahraničí k financování jejich postdoktorských stáží v Česku.

Článek „Financování life sciences v ČR: juniorští postdoci“ na portále Vědavýzkum.cz

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 5. 11. 2020.

Publikováno: Čtvrtek 05.11.2020 14:30

Akce dokumentů