E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFOND JUNIOR

Podpora pobytů zahraničních výzkumníků (tzv. "post-doc") na Univerzitě Karlově. Jde o finanční podporu ze zdrojů UK pro absolventy Ph. D. studia ze zahraničí s věkovou hranicí max. do 40 let za účelem jejich působení v projektu vyhlášeném fakultou po dobu maximálně 2 roky. Pracoviště fakulty musí vytvořit předpoklady k přijetí zahraničního uchazeče v kategorii výzkumného pracovníka, Pracoviště musí mít finanční prostředky (neinvestiční) ke krytí nezbytných výdajů pro řešení projektu a části mzdových prostředků uchazeče.

Akce dokumentů