E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodpora Internacionalizace

Výzva - podpora mobility z prostředků na podporu Internacionalizace

Kdo může žádat:  studenti (praktické stáže i studijní pobyty), akademičtí, vědečtí a pedagogičtí pracovníci

 • podpora je určena pouze pro výjezdy do zahraničí, které nelze financovat z programu Erasmus
 • výjezdy musí být financovány do 30. 11. 2017 (u stipendií lze vyčerpat a odjezd následně, např začátkem roku 2018)
 • vyúčtování musí být provedeno nejpozději do 27. 11. 2017 (platí pro akademické a pedagogické pracovníky)
 • výzva je průběžná a platí do vyčerpání finančních prostředků
 • návrhy rozpočtů musí ekonomicky přiměřené a odůvodněné (mohou být kráceny)
 • preferovány budou zahraniční pobyty delší než 30 dní (ostatní nejsou vyloučeny)
 • 1.kolo hodnocení předložených projektů je stanoveno na 4. 9. 2017

Podání žádosti:

 1. žadatel vyplní návrh projektu do příslušného formuláře
  • informace o vyjíždějící osobě, či osobách (jméno, příjmení, pracoviště)
  • název projektu/ účel cesty
  • krátká anotace projektu
  • informace o zahraničním partnerovi (název instituce, destinace)
  • rozpis požadovaných finančních prostředků (stravné, jízdné, ubytování + další konkrétní poplatky)
  • termín výjezdu může mít u studentů (finance ve formě stipendia) přesah do roku 2018, pokud budou splněny požadavky na čerpání (do 30. 11. 2017)
  • u zaměstnanců je potřeba cestu realizovat a vyúčtovat do 30. 11. 2017
 2. vyplněný a řádně podepsaný formulář podat na OPV:
  Mgr. Pousková
  pavla.pouskova@natur.cuni.cz
  tel. +420 221 95 1160

Realizace mobility

 1. účastníci vybraných projektů budou vyzváni k podpisu smlouvy o přidělení finančních prostředků (viz. přiložené soubory)
 2. před započetím mobility podají zaměstnanci “návrh na vyslání”
 3. po skončení mobility jsou účastníci povinni tuto řádně vyúčtovat. Všechny mobility musí být vyúčtovány do 27. 11. 2017
 4. do 30 dnů po skončení mobility odevzdají účastníci závěrečnou zprávu (viz. přiložené soubory), studenti potvrzený výpis studijních výsledků

Požadované dokumenty:

Zaměstnanec: návrh projektu, akceptační dopis, smlouva, návrh na vyslání

Student: Akceptační dopis (potvrzení o přijetí), schválený studijní plán (pokud se jedná o
studijní pobyt), návrh projektu (pokud praktická stáž), smlouva

 


Přiložené soubory:

 

Publikováno: Pondělí 14.08.2017 08:40

Akce dokumentů