E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodpora Internacionalizace PřF

Slouží k financování především těchto druhů pobytů: Podpora výjezdů studentů (mimo konference), na které se nevztahuje financování v rámci ERASMUS+; Výjezdy na podporu přípravy společných projektů a programů meziuniverzitní spolupráce (např. v rámci EU4+), včetně přípravy studijních materiálů pro online výuku; nejsou podporovány čistě výzkumné pobyty Zaměstnanecké mobility (i krátkodobé), které rozvíjejí spolupráci se zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi; Příjezdy hostujících akademických pracovníků (příprava společných projektů, podíl na výuce a to i online); Podpora tvorby a realizace společných studijních programů; Pořádání letních škol; Účast na letních školách

Akce dokumentů