E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMarie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF)

MSCA-IF jsou granty na 1-2 leté postdoktorské stáže spojené s mezinárodní mobilitou. Zde najdete základní informace o pravidlech, podávání žádostí a odkazy na další užitečné informační zdroje.

To read all information on this page in English, switch to English version of this website.

V rámci MSCA-IF grantu je financována výzkumná stáž (1-2 roky) spojená s mezinárodní mobilitou (výzkumník musí grant řešit na instituci v jiné zemi, než kde dosud žil a pracoval). Téma výzkumu není omezeno. Cílem je podpořit profesní růst výzkumníka (fellow). Hostitelská instituce může být z akademického i z neakademického sektoru (hostitelskou institucí nemusí být jen univerzita nebo výzkumná organizace, může to být například i firma). Uzávěrka se opakuje 1 ročně přibližně v polovině září. Nejčasnější možný začátek řešení projektu je přibližně od června následujícího roku, v praxi se projekty obvykle zahajují od září roku následujícího po podání žádosti.

MSCA-IF je zajímavou příležitostí pro:

 • výzkumníky, kteří chtějí vyjet na postdoktorskou stáž do zahraničí,
 • výzkumníky, kteří působili v zahraničí (alespoň 2 roky) a přijíždějí / vrací se do Česka,
 • vedoucí výzkumných týmů, kteří si chtějí přivést postdoka odkudkoli ze zahraničí.

Výzkumník-žadatel (fellow) musí splňovat následující podmínky:

 • K datu uzávěrky musí být držitelem titulu PhD, nebo mít od získání titulu opravňujícího k zahájení doktorského studia minimálně 4 roky praxe ve výzkumu na plný úvazek. („Shora“ není možnost žádat o MSCA-IF grant nijak omezena ani věkem ani dobou od získání PhD.)
 • V zemi, kde je projekt řešen (kde fellow absolvuje stáž), musí splňovat pravidlo mobility: v posledních 3 letech před uzávěrkou výzvy nestrávil v této zemi víc než 12 měsíců (ve speciálních panelech je toto pravidlo volnější, viz níž).

Projektový návrh musí budoucí fellow připravovat v úzké spolupráci s potenciálním školitelem na hostitelské instituci. Návrhy projektů jsou podávány elektronicky prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal (F&T). Formálně je předkladatelem projektu budoucí hostitelská instituce, na které má stáž probíhat – zpravidla prostřednictvím budoucího školitele (pouze v případě Global Fellowship je předkladatelem vysílající instituce, viz níž).

Ročně je v Evropě udělováno cca 1300 MSCA-IF grantů. Úspěšnost bývá 11-16% v závislosti na hodnotícím panelu.

Školitelé, chtěli byste si v budoucnosti přivést postdoka s MSCA-IF grantem (ale momentálně o žádný nežádáte)? Zajímá vás, jak se liší dobrý MSCA-IF projekt od špatného? Zaregistrujte se do databáze expertů Evropské komise a staňte se hodnotitelem.


Typy MSCA-IF projektůInterní pokyny pro Přírodovědeckou fakultuUžitečné odkazy.


Typy MSCA-IF projektů

Standard European Fellowship (MSCA-IF-EF-ST)
Stáž 1-2 roky na hostitelské instituci v zemi EU nebo asociované k programu Horizont 2020, fellow může být jakékoli národnosti a musí v této zemi splňovat pravidlo mobility (v posledních 3 letech před uzávěrkou výzvy nestrávil v zemi, kde má být projekt řešen, víc než 12 měsíců).

Speciální panely European Fellowship
Stáž v zemi EU nebo asociované k programu. Platí zde upravené pravidlo mobility: v zemi, kde je projekt řešen (kde fellow absolvuje stáž), fellow za posledních 5 let před uzávěrkou výzvy nestrávil víc než 3 roky.

 • Career Restart panel (MSCA-IF-EF-CAR) 
  Schéma určené výzkumníkům, kteří chtějí znovu nastartovat svou vědeckou kariéru po jejím přerušení (například po rodičovské dovolené nebo zaměstnání mimo výzkum). Délka stáže je 1-3 roky. Podmínkou je, že v období 18 měsíců bezprostředně před uzávěrkou fellow nepůsobil aktivně ve výzkumu po nepřerušenou dobu minimálně 12 měsíců.
 • Reintegration panel (MSCA-IF-EF-RI)
  Schéma podporuje návrat výzkumníků ze třetích zemí do Evropy. Je určené výzkumníkům, kteří aktuálně působili ve třetí zemi (ani země EU ani asociovaná k programu), a chtějí řešit MSCA-IF projekt na hostitelské instituci v zemi EU nebo asociované k programu. Délka stáže je 1-2 roky. Žádat mohou pouze výzkumníci, kteří mají národnost země EU nebo asociované k programu (nebo byli v minulosti dlouhodobými rezidenty některé z těchto zemí).
 • Society and Enterprise panel (MSCA-IF-EF-SE) 
  Pro případy, kdy je hostitelská instituce, na které má stáž probíhat, z neakademického sektoru (nejedná se ani o univerzitu nebo vysokou školu ani o výzkumnou instituci typu akademie věd). Délka stáže je 1-2 roky.

Global Fellowship (MSCA-IF-GF) 
Stáž 1-2 roky na hostitelské instituci ve třetí zemi (ani země EU ani asociovaná k programu), kde fellow splňuje pravidlo mobility. Po této vysílací (outgoing) fázi následuje povinná návratová (reintegration) fáze 1 rok na „vysílající“ instituci v zemi EU nebo asociované k programu, tato fáze je součástí projektového návrhu a je v rámci projektu financována. Na návratovou fázi se nevztahuje pravidlo mobility. Předkladatelem projektu je „vysílající“ instituce. Žádat mohou pouze výzkumníci, kteří mají národnost země EU nebo asociované k programu (nebo byli v minulosti dlouhodobými rezidenty některé z těchto zemí).

Secondments

Během trvání projektu – stáže, může výzkumník také absolvovat secondment: krátkodobou stáž na jiné než hostitelské instituci (až 3 měsíce pro projekty dlouhé 18 měsíců a kratší, až 6 měsíců pro projekty delší než 18 měsíců). Secondment musí probíhat na instituci v zemi EU nebo asociované k programu. Secondment musí být přínosný jak pro vědeckou část projektu, tak pro osobní rozvoj výzkumníka, a musí být naplánován v projektovém návrhu.

Widening Fellowships (WF)

Od roku 2018 ty nejlepší MSCA-IF projekty, které v hodnocení „skončí těsně pod čarou“ (nebyly by financovány z důvodu nedostatku prostředků) a měly by být řešeny na instituci v tzv. Widenning countries, budou financovány z rozpočtu části Spreading Excellence and Widening Participation programu Horizont 2020. (Podle finanční alokace by takto mohlo být financováno přibližně 30 až 40 projektů.)

Převedení MSCA-IF projektu, který „nedosáhl“ na MSCA financování, do výzvy WF proběhne automaticky. V rámci WF budou podporovány projekty podávané do panelů Standard European Fellowships, Career Restart panel, Reintegration panel a Society and Enterprise panel (nikoli Global Fellowships).

Widening countries: Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Albania, Armenia, Bosnia and Herzegovina, Faroe Islands, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Georgia, Moldova, Montenegro, Serbia, Tunisia, Turkey, Ukraine.

nahoru


Interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu

Kontaktní osoby pro MSCA-IF granty na Přírodovědecké fakultě:
Ludmila Součková (Müllerová) a Tomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně MSCA-IF grantů, prosím, neváhejte se na nás obrátit.

Chtěli byste řešit MSCA-IF projekt na Přírodovědecké fakultě?

 • Výzkumník (fellow) se musí nejprve zkontaktovat se svým potenciálním „školitelem“ na Přírodovědecké fakultě.
 • Poté prosím společně kontaktujte Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz) – čím dříve nás kontaktujete, tím smysluplnější podporu Vám budeme moci při přípravě projektu poskytnout.
 • Při podávání projektového návrhu prostřednictvím Participant Portal prosím uvádějte:
  Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
  Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz

Chcete s pomocí MSCA-IF grantu vyjet do zahraničí?

Pokud aktuálně pracujete nebo studujete na Přírodovědecké fakultě a plánujete podat návrh MSCA-IF projektu, který by byl řešen na zahraniční instituci, můžete také kontaktovat Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz) a v rámci našich kapacitních možností Vám rádi pomůžeme při přípravě projektu – čím dříve nás kontaktujete, tím smysluplnější podporu Vám budeme moci poskytnout.

nahoru


Užitečné odkazy

nahoru


Našli jste chybu? Prosím, prosím, prosím, dejte mi o tom vědět na ludmila.souckova@natur.cuni.cz.

Poslední úprava 10. 1. 2019.

Akce dokumentů