E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPostdok stáže: příprava MSCA-IF projektu s Vrije Universiteit Brussel

Vrije Universiteit Brussel (VUB) hledá zájemce, kteří by chtěli podat žádost o grant Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship (MSCA-IF) s touto univerzitou jako hostitelskou institucí.

Ready to become a Marie Curie fellow at VUB? 
– Poptávky potenciálních MSCA-IF školitelů z VUB – konkrétní výzkumná témata například v oblastech chemie nebo geografie.

Aktuální výzva MSCA-IF má uzávěrku 11. 9. 2019. Protože je třeba, aby žadatel přihlášku připravoval v těsné spolupráci s potenciální hostitelskou institucí a s potenciálním školitelem, je nutné navázat s potenciálním školitelem kontakt a dohodnout se na přípravě přihlášky v dostatečném předstihu před uzávěrkou výzvy.
Aktuální výzva MSCA-IF na stránkách Přírodovědecké fakulty.

Zájemci musí splňovat kritéria způsobilosti pro podání žádosti o MSCA-IF grant:

  • K datu uzávěrky výzvy MSCA-IF musí žadatel být držitelem titulu PhD, nebo mít od získání titulu opravňujícího k zahájení doktorského studia minimálně 4 roky praxe ve výzkumu.
  • V zemi, kde má být projekt řešen (v tomto případě v Belgii), musí splňovat pravidlo mobility: v posledních 3 letech před uzávěrkou výzvy nestrávit v této zemi víc než 12 měsíců.

V rámci grantu MSCA-IF je financována výzkumná stáž (většinou 1-2 roky) spojená s mezinárodní mobilitou (výzkumník musí grant řešit na instituci v jiné zemi, než kde dosud žil a pracoval). Cílem je podpořit profesní růst výzkumníka.
O grantech MSCA-IF na stránce Přírodovědecké fakulty – základní informace a odkazy na další zdroje.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 3. 6. 2019.

Publikováno: Pondělí 03.06.2019 14:25

Akce dokumentů