E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČesko-polské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2019-2020

MŠMT vyhlásilo Výzvu k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021. Uzávěrka je 18. 6. 2019.

Interní uzávěrka pro Přírodovědeckou fakultu je 3. 6. 2019.
Každý projekt musí svým souhlasem zaštítit sekční proděkan.
Kontaktní osoba pro tuto výzvu na Přírodovědecké fakultě: Eva Tesaříková Březinová.

Cílem projektů je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Obsahově identický návrh projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a polskou částí týmu jeho řešitelů v Polsku. Výzkumné projekty jsou zpravidla dvouleté, přičemž česká strana prosazuje zásadu, aby se poskytnutí podpory projektům řešitelských týmů o témže personálním složení (zejména osoby v roli hlavního řešitele) neopakovalo dvakrát za sebou.

V rámci projektů jsou financovány cestovní a pobytové náklady výzkumníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na cestu (včetně nákladů na pojištění) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné). Podporovány jsou:

  • krátkodobé pobyty o délce trvání 1 – 15 dní,
  • dlouhodobé pobyty o délce 1 – 3 měsíce.

Není podporována účast výzkumníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech. MŠMT poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 100 000 Kč na rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 18. 4. 2019.

Publikováno: Čtvrtek 18.04.2019 14:40

Akce dokumentů