E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPostup při přijetí zahraničního studenta/postdoka

  1. Studenti v stupni studia Bc. a Mgr. standardně žádají o studentské vízum na základě potvrzení o přijetí. Fakulta pomáhá těmto studentům zajistit ubytování (administruje OPV)
  2. Studenti PhD. studia mohou být přijati též na základě  “Dohody o hostování”. Student je klasicky přijat do studia, ale vízum a pobytový titul žádá jako výzkumný pracovník.
  3. Post-doci jsou na fakultu přijímáni pouze na základě “Dohody o hostování” jako výzkumní pracovníci.


 

 

 

 

 

Akce dokumentů