E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPostup při přijetí zahraničního studenta/postdoka

  1. Studenti v stupni studia Bc. a Mgr. standardně žádají o studentské vízum na základě potvrzení o přijetí. Fakulta pomáhá těmto studentům zajistit ubytování (administruje OPV)
  2. Studenti PhD. studia a post-doci jsou přijímáni na “Dohodu o hostování”. Student je klasicky přijat do studia, ale vízum a pobytový titul žádá jako výzkumný pracovník.
  3. Post-doci jsou na fakultu přijímáni pouze na základě “Dohody o hostování” jako výzkumní pracovníci.

Tato dohoda je se studentem/postdokem uzavírána bez budoucího pracovního závazku. Pokud student/postdok v budoucnu bude zaměstnancem fakulty, bude jeho pracovní poměr řešen po nástupu, nezávisle na “Dohodě o hostování”. Tato úprava se týká osob z tzv. třetích zemí (mimo EU)

Řešení těchto dohod je v kompetenci Oddělení podpory vědy.
 

Postup při vystavení dohody:
Školitel dotyčného studenta/postdoka mailem sdělí OPV (pověřená osoba Pavla Pousková, pavla.pouskova@natur.cuni.cz) záměr přijmout zahraničního studenta/postdoka. Uvede jeho jméno a email. OPV následně studenta/postdoka kontaktuje a zpracuje dohodu o hostování, závazek organizace (nedílná příloha dohody) a v případě zájmu též ubytování.

Náklady na doručení dokumentace uchazeči jdou na vrub přijímajícího pracoviště.
 

Soubory ke stažení:

 

Akce dokumentů