E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFulbrightovo postgraduální stipendium do USA

Česká Fulbrightova komise nabízí Fulbrightova postgraduální stipendia. Stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM. Délka pobytu může být 4-9 měsíců podle potřeb projektu.

Cílem pobytu může být jedna z těchto variant:

  • Výzkumný pobyt (visiting research studentpro práci na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci,
  • Absolvování celého studia (degree student) vedoucí k zisku titulu na americké univerzitě, stipendium pokrývá pouze první rok studia,
  • Studijní pobyt (non-degree student) nevedoucí k zisku titulu.

Nejbližší uzávěrka je 1. 9. 2019 (pro všechny typy pobytů, vždy 1. září pro studium začínající o rok později). Nově je zavedena další uzávěrka 1. února (pouze pro visiting research student).

Fulbrightovo stipendium pro postgraduální studium
– podrobné informace, podmínky způsobilosti, instrukce, odkaz pro podání přihlášky atd.

(Zdroj.)

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 10. 5. 2019.

Publikováno: Pátek 10.05.2019 11:10

Akce dokumentů