E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEMBO Fellowships: Molekulární biologie – krátkodobé stáže a postdok stáže

EMBO (European Molecular Biology Organization) podporuje excelenci v molekulární biologii v tom nejširším slova smyslu od úrovně molekul po organismy a ekosystémy (viz oblasti výzkumu). Finanční podpora je zaměřena především na mladé vědce a rozvoj jejich kariéry.

EMBO Short-Term Fellowships (ST Fellowships)

 • Podporovány jsou krátkodobé (do 3 měsíců) výzkumné stáže spojené s mezinárodní mobilitou.
 • Žadateli mohou být výzkumníci v jakékoli fázi kariéry (minimálně studenti, kteří již absolvovali alespoň 1 rok PhD studia).
 • Vysílající i přijímající výzkumný tým musí být v zemi zapojené do aktivit EMBO (EMBC Member States, Associated Member States, Cooperation Partners, viz EMBC Member States), ve výjimečných případech může být financován i výjezd do jiné země.
 • Nejsou podporovány stáže v týmu bývalého PhD nebo postdok školitele.
 • Po absolvování ST fellowship musí následovat povinná návratová fáze na vysílající instituci o délce minimálně 6 měsíců.
 • Přihlášky jsou podávány elektronicky a jsou přijímány průběžně, důrazně se ale doporučuje odevzdání přihlášky minimálně 3 měsíce před plánovaným začátkem ST fellowship.
 • Základní informace o EMBO Short-Term Fellowships
  Short-Term Fellowships Application guidelines.

EMBO Long-Term Fellowships (LT Fellowships)

 • Podporovány jsou postdoktorské výzkumné stáže v délce zpravidla 24 měsíců (minimálně 12 měsíců).
 • K datu začátku stáže musí být žadatel držitelem titulu PhD. Držitelé PhD se mohou ucházet, pokud titul získali maximálně 2 roky před podáním přihlášky.
 • Stáž musí být spojena s mezinárodní mobilitou, musí probíhat v jiné zemi, než kde žadatel získal titul PhD, na jiné instituci a pod jiným školitelem. V zemi respektive ve výzkumném týmu, kde žadatel chce LT fellowship absolvovat, může žadatel již pracovat, nicméně ne víc než 6 měsíců, počítáno k datu podání přihlášky.
 • Stáž má probíhat v zemi, která je členem EMBC nebo v zemi zapojené do aktivit EMBO (EMBC Member States, Associated Member States, Cooperation Partners, viz EMBC Member States). V případě stáže v zemi mimo EMBC je grant významně snížený.
 • Neúspěšní žadatelé mohou znovu podat přihlášku pouze jednou.
 • Přihlášky jsou podávány elektronicky, jsou přijímán průběžně, ale hodnoceny jsou vždy přihlášky podané do data evaluation deadline: druhý pátek v únoru a druhý pátek v srpnu. Nejbližší průběžná uzávěrka je tedy 9. 8. 2019. (Nicméně splnění kritérií způsobilosti se vyhodnocuje vzhledem k datu podání přihlášky, nikoli k datu uzávěrky.)
 • Základní informace o EMBO Long-Term Fellowships
  Long-Term Fellowships Application guidelines.

Další informace:

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 24. 5. 2019.

Publikováno: Pátek 24.05.2019 10:05

Akce dokumentů