E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCestování a koronavirus

Na této stránce jsou informace k výjezdům do zahraničí v souvislosti s opatřeními, zamezujícícmi šíření viru SARS-CoV-2.

 

 

V případě výjezdu na zahraniční služební cestu, prosíme, věnujte pozornost doporučením a opatřením Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zahraničních věcí. Tento web je pouze orientační, aktualizován je 2x týdně.

Platná opatření k cestám do zahraničí

Ministerstvo zdravotnictví

Ochranné opatření -  omezení překročení státní hranice ČR (s účinností od 21.9.2020)

 • nařizuje se
  • všem osobám, které od 21. září 2020 od 00:00 hod. vstoupily na území České republiky,
   a) v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému praktickému lékaři,
   b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění;    
  • všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 dle bodu III.1, před vstupem na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to vyplněním elektronického Příjezdového formuláře, předložit doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole a do 5 dnů od vstupu na území České republiky se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2,
 • osobám uvedeným výše zakazuje volný pohyb po dobu 10 dnů

Ministerstvo zahraničních věcí 

Aktuální informace k vycestování - sekce Cestujeme

Informace o podmínkách ke vstupu do jednotlivých zemí v zahraničí jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách příslušných zastupitelských úřadů ČR a naleznete je také v Rozcestníku informací k cestování do zahraničí.

Testy na koronavirus

Náklady na testování

 • hradí katedra/pracoviště

 • U některých typů projektů jde o uznatelný náklad (informujte se u řešitele, případně konzultujte OPŘ)

Pojištění

Pojišťovna Colonnade, se kterou má PřF sjednané pojištění zahraničních cest, garantuje pojištění:

 1. v případě, že je cesta uskutečněna do povolené země (seznam lze nalézt na stránkách MZV)

 2. Hrazeno bude standardně jako jiné cesty (náklady na případnou léčbu, pobyt v nemocnici, repatriace apod.)

 3. Na případnou karanténu nařízenou v zahraničí se pojištění NEVZTAHUJE. Takový náklad hradí pracoviště vyjíždějícího.

Cestování

Německo zařadilo Prahu na seznam rizikových oblastí! 

S účinností od 9. září 2020 označila spolková vláda Prahu za rizikový region. 

Každý, kdo přijíždí do Německa z Prahy, je povinen se neprodleně odebrat do 14-denní karantény, nebo disponovat negativním výsledkem testu na SARS-CoV 2, který nebyl proveden dříve než 48 hodin před vstupem do Německa. Výsledky testů pořízených v ČR jsou v Německu akceptovány. 

Výše uvedené pravidlo je platné v celém Německu. 

Dánsko: změna podmínek vstupu na území Dánska

MZV ČR upozorňuje, že Dánsko zařazuje Českou republiku od 12.9. 00:00 hod. na seznam rizikových zemí. Nadále budou do země vpuštěni jen ti, kteří k tomu mají pádný důvod  (NIKOLIV TURISTÉ !!!)

Za odůvodněné dánské úřady považují cesty za prací (vč. au-pair), k pracovnímu pohovoru, z důvodu přepravy/dodávky zboží a podobně.
Do DK mohou přicestovat i studenti za účelem vysokoškolského i středoškolského studia, či za účelem studijní stáže.

Pro cestují v rámci EU, tedy i pro cestující z Česka, není povinnost prokázat se negativním testem, ani podstupovat karanténu.

Švýcarsko: zpřísnění pravidel pro vstup českých občanů

Počínaje 14.9. (půlnoc z neděle na pondělí) platí pro cestující z ČR povinnost 10 denní karantény po vstupu na švýcarské území. Negativní test nestačí! Tranzit přes území Švýcarska je povolen, a to i letecky, musí být však uskutečněn do 24 hodin od vstupu do země.

Detailní informace s přehledem výjimek na webu velvyslanectví ČR v Bernu.

Izrael: Celková uzávěra státu od 18. 9. 14:00 do 11. 10. 2020

Občané ČR mají zákaz vstupu na území Státu Izrael.

Slovensko přeřazuje Českou republiku mezi rizikové země, a to od pátku 18. září 2020 od 9:00 hodin

Osoby přijíždějící z České republiky se budou muset prokázat negativním testem RT-PCR na onemocnění COVID-19 ne starším 72 hodin, nebo se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica),  nastoupit domácí karanténu a nejdříve  5. den se nechat otestovat.

Nizozemsko, Kypr a Belgie

Nizozemsko označilo s okamžitou účinností od 15. září 2020 Prahu za rizikový region. Osoby, které přijíždějí do Nizozemska a před vstupem do Nizozemska pobývaly v Praze, by se měly neprodleně odebrat do desetidenní karantény, a to i v případě, že nemají žádné příznaky onemocnění COVID-19 nebo mají negativní test na COVID-19.

Belgičtí experti rozhodli zařadit Prahu k 11. září (od 16:00) do červené kategorie belgického semaforu. K 16. září (od 16:00) budou za červené zóny z belgického pohledu označeny i další české kraje.

Na základě rozhodnutí vlády Kyperské republiky bude s platností od 18. září přeřazena Česká republika z „Covidové“ kategorie B do kategorie C. (nemohou vstupovat turisté).

Více viz web MZV

NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ DO ČR - SEMAFOR

Seznam zemí, platný od 18.9. platí - Sdělení MZ ČR ze 21.9. 2020

Čeští občané vracející se ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy COVID-19 nebudou muset bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost krajské hygienické stanici. Test na COVID-19 bude vyžadován při cestě ze zemí s vysokým rizikem. Cizinci přijíždějící do ČR se budou prokazovat testem při cestě ze zemí se středním a vysokým rizikem.

Bezpečné země:

Andorra, Austrálie, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Tunisko, Vatikán, Velká Británie, 

Vysoké riziko:

Španělsko

Příjezdový formulář

Ministerstvo zdravotnictví ČR spustilo příjezdový formulář. Povinnost jeho vyplnění platí od pondělí 21. 9. 2020 pro všechny cestovatele přijíždějící do ČR z tzv. rizikových zemí.

Formulář naleznou cestující na stránkách www.prijezdovyformular.cz.

Vyplnit jej budou muset před příjezdem do ČR všechny osoby starší 5 let, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění Covid-19.

Cestujete do EU?

Cesta je možná 

Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Německo (vyjma cestujících z Prahy a  ze Středočeského kraje),  Polsko, Portugalsko, Rakousko,  Rumunsko, Řecko (vyjma cest vozidlem), Švédsko

Cesta je možná, ale podléhá karanténě, testu, nebo jiným podmínkám 

Belgie (karanténa, test), Estonsko (karanténa), Francie (zámořská území), Irsko (karanténa),  Island (povinný test nebo karanténa), Litva (povinný test), Lotyšsko (karanténa),  Malta (test od 29.8.), Německo (pouze cestující z Prahy a ze Středočeského), Nizozemí  (karanténa), Norsko (karanténa), Portugalsko - Madeira, Azory, Řecko - pouze při pozemní cestě vozem, Slovensko (povinný test),  Slovinsko (karanténa, test), Švýcarsko, Velká Británie (karanténa od 29.8.)

Cesta není možná/nebo povolená/vysoce riziková

Dánsko, Finsko, Kypr, Maďarsko - nelze vstoupit (jen výjimky),

Španělsko - vysoké riziko

Rozcestník

Důležitá informace: Výše uvedené informace se týkají tzv. zbytných cest, jakými jsou například cesty turistické. Nezbytné cesty MOHOU být umožněny.

Návrat ze zahraniční

Evropa a Schengen - viz semafor

Mimo EU

Bez testu na COVID-19 a karantény:

Australský svaz, Japonsko, Kanada, Korejská republika,  Nový Zéland, Thajsko, Tunisko

Po návratu do ČR je nutný test na COVID-19, nebo karanténa pro všechny ostatní neuvedené státy světa.

 

 

 

 

Akce dokumentů