E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCestování a koronavirus

Na této stránce jsou informace k výjezdům do zahraničí v souvislosti s opatřeními, zamezujícícmi šíření viru SARS-CoV-2.

 

 

V případě výjezdu na zahraniční služební cestu, prosíme, věnujte pozornost doporučením a opatřením Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zahraničních věcí. Tento web je pouze orientační, aktualizován je 2x týdně.

Platná opatření k cestám do zahraničí

Ministerstvo zdravotnictví

Ochranné opatření - platné od 5.10.2020

 • nařizuje se
  • všem osobám, které od 5. října 2020 od 00:00 hod. vstoupily na území České republiky,
   a) v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému praktickému lékaři,
   b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění;    
  • všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 dle bodu III.1, před vstupem na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to vyplněním elektronického Příjezdového formuláře, předložit doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole a do 5 dnů od vstupu na území České republiky se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2,
 • osobám uvedeným výše zakazuje volný pohyb po dobu 10 dnů

Ministerstvo zahraničních věcí 

Aktuální informace k vycestování - sekce Cestujeme

Informace o podmínkách ke vstupu do jednotlivých zemí v zahraničí jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách příslušných zastupitelských úřadů ČR a naleznete je také v Rozcestníku informací k cestování do zahraničí.

Testy na koronavirus

Náklady na testování

 • hradí katedra/pracoviště

 • U některých typů projektů jde o uznatelný náklad (informujte se u řešitele, případně konzultujte OPŘ)

Pojištění

Pojišťovna Colonnade, se kterou má PřF sjednané pojištění zahraničních cest, garantuje pojištění:

 1. v případě, že je cesta uskutečněna do povolené země (seznam lze nalézt na stránkách MZV)

 2. Hrazeno bude standardně jako jiné cesty (náklady na případnou léčbu, pobyt v nemocnici, repatriace apod.)

 3. Na případnou karanténu nařízenou v zahraničí se pojištění NEVZTAHUJE. Takový náklad hradí pracoviště vyjíždějícího.

Cestování

 

NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ DO ČR - SEMAFOR

Seznam zemí, platný od 5.10.2020

Čeští občané vracející se ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy COVID-19 nebudou muset bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost krajské hygienické stanici. Test na COVID-19 bude vyžadován při cestě ze zemí s vysokým rizikem. Cizinci přijíždějící do ČR se budou prokazovat testem při cestě ze zemí se středním a vysokým rizikem.

Bezpečné země - návrat do ČR bez nutnosti testu na COVID-19 a karantény:

Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko - pouze Baleárské a Kanárské ostrovy, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán, Velké Británie

Vysoké riziko - po návratu do ČR nutný test na COVID-19, nebo karanténa

Španělsko a ostatní výše neuvedené evropské státy

Mimo EU - návrat do ČR bez nutnosti testu na COVID-19 a karantény

Australský svaz, Japonsko, Kanada, Korejská republika,  Nový Zéland, Thajsko, Tunisko

Ostatní země - po návratu do ČR nutný test na COVID-19, nebo karanténa

Příjezdový formulář

Ministerstvo zdravotnictví ČR spustilo příjezdový formulář. Povinnost jeho vyplnění platí od pondělí 21. 9. 2020 pro všechny cestovatele přijíždějící do ČR z tzv. rizikových zemí.

Formulář naleznou cestující na stránkách www.prijezdovyformular.cz.

Vyplnit jej budou muset před příjezdem do ČR všechny osoby starší 5 let, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění Covid-19.

Cestujete do zahraničí?

Cesta je možná 

Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko,  Polsko, Portugalsko, Rakousko kromě cestujících z Prahy,  Španělsko - pouze Baleárské a Kanárské ostrovy, Švédsko

Cesta je možná, ale podléhá karanténě, testu, nebo jiným podmínkám 

Belgie (karanténa, test), Estonsko (karanténa), Francie (zámořská území), Irsko (karanténa),  Island (povinný test nebo karanténa), Itálie (povinný test), Litva (povinný test), Lotyšsko (karanténa),  Malta (test od 29.8.), Německo (karanténa nebo test), Nizozemí  (karanténa), Norsko (karanténa), Portugalsko - Madeira, Azory, Rakousko - cestující z Prahy (pouze s testem), Rumunsko (test, karanténa), Řecko (test), Slovensko (povinný test),  Slovinsko (karanténa, test), Švýcarsko, Velká Británie (karanténa od 29.8.)

Cesta není možná/nebo povolená/vysoce riziková

Dánsko, Finsko, Kypr, Maďarsko - nelze vstoupit (jen výjimky),

Španělsko (s výjimkou Baleárských a Kanárských ostrovů) - vysoké riziko

Rozcestník

Důležitá informace: Výše uvedené informace se týkají tzv. zbytných cest, jakými jsou například cesty turistické. Nezbytné cesty MOHOU být umožněny.

 

 

 

Akce dokumentů