E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCestování a koronavirus

Na této stránce jsou aktuální informace k výjezdům do zahraničí v souvislosti s opatřeními, zamezujícícmi šíření viru SARS-CoV-2.

 

 V případě výjezdu na zahraniční služební cestu, prosíme, věnujte pozornost následujícím doporučením:

Platná opatření k cestám do zahraničí

Ministerstvo zdravotnictví

Ochranné opatření omezení překročení státní hranice ČR (platné od 1.7.2020)

V rámci EU a dalších státech schengenského prostoru není nutné absolvovat testy ani se hlásit KHS (s výjimkou zemí uvedených jako červené v tzv. semaforu)

Mimo uvedené země a při delších pobytech upozorňujeme zejména na povinnosti (více viz plný text Opatření)

 • po návratu na území ČR je občan povinen: 

  • při vstupu na území ČR předložit lékařské potvrzení o absolvování testu,

   • potvrzení o provedení testu RT-PCR na přítomnost  SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny,

  • pokud nepředloží potvrzení při vstupu, pak kontaktovat telefonicky krajskou hygienickou stanici (příslušnou k místě bydliště) a informovat o svém příjezdu, a bezodkladně se podrobit RT-PCR testu  na přítomnost SARS-CoV-2, který předloží KHS do 72 hodin od vstupu na území ČR,

  • v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) neprodleně oznámit telefonicky svému praktickému lékaři,

  • strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění,

  • po dobu dvou týdnů od návratu na území ČR omezit volný pohyb na cesty do zaměstnání, nákupy, lékaři apod.

Ministerstvo zahraničních věcí 

Aktuální informace k vycestování - sekce Cestujeme

Informace o podmínkách ke vstupu do jednotlivých zemí v zahraničí jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách příslušných zastupitelských úřadů ČR a naleznete je také v Rozcestníku informací k cestování do zahraničí.

Testy na koronavirus

Náklady na testování

 • hradí katedra/pracoviště

 • U některých typů projektů jde o uznatelný náklad (informujte se u řešitele, případně konzultujte OPŘ)

Pojištění

Pojišťovna Colonnade, se kterou má PřF sjednané pojištění zahraničních cest, garantuje pojištění:

 1. v případě, že je cesta uskutečněna do povolené země (seznam lze nalézt na stránkách MZV)

 2. Hrazeno bude standardně jako jiné cesty (náklady na případnou léčbu, pobyt v nemocnici, repatriace apod.)

 3. Na případnou karanténu nařízenou v zahraničí se pojištění NEVZTAHUJE. Takový náklad hradí pracoviště vyjíždějícího.

Cestování od 15.6.2020

Vzhledem k příznivému epidemiologickému vývoji na území Evropy MZ ČR přistoupilo k dalšímu rozvolňování opatření. Evropu a Schengenský prostor rozdělilo na tři oblasti podle rizikovosti pro cestování (data aktuální k 1.7.2020 - seznam zemí  se pravidelně aktualizuje)

Čeští občané vracející se ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy COVID-19 nebudou muset bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost krajské hygienické stanici. Test na COVID-19 bude vyžadován při cestě ze zemí s vysokým rizikem. Cizinci přijíždějící do ČR se budou prokazovat testem při cestě ze zemí se středním a vysokým rizikem.

Bezpečné země:

Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Vatikán, Velká Británie.

Vysoké riziko:

 Švédsko

Akce dokumentů