E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzva Strategická partnerství 2021

Rozdělení partnerů:

1) Strategičtí partneři (max. 150,000 Kč na projekt)
Švýcarsko Universität Zürich
Austrálie Macquaire University
Velká Británie University of St Andrews

2) Klíčoví partneři (max. 60,000 Kč na projekt)


Velká Británie University of Oxford
University of Cambridge
University of Edinburgh
Kanada McGill University
Izrael Hebrew University of Jerusalem
Austrálie University of Melbourne
Polsko Uniwersytet Jagielloński
Německo Universität zu Köln
Nizozemí Universiteit Leiden


Podporované aktivity s partnery:

  • Online aktivity (přednášky, kurzy, konference, workshopy);
  • spolupráce pracovišť (kateder a ústavů) na výuce a výzkumu nebo vytvoření společné publikace;
  • příprava společného vědeckého projektu
  • příprava mezinárodních studijních programů, projektů, které pak dále zhodnotí a dále prohloubí význam navázaného partnerství;
  • středně dlouhé akademické pobyty (cca 14 dní i více), přednášky, cyklus přednášek, konference, workshopy, mimosemestrální kurzy a podobně;
  • podpora všech navazujících aktivit;
  • aktuální výzva se týká aktivit se všemi uvedenými strategickými partnery UK vyjma projektů v rámci schématu Joint Seed Funding s Univerzitou Curych a společné výzvy uskupení CENTRAL, které mají svá vlastní výběrová řízení a budou vyhlášeny separátně.

FINANČNÍ PODMÍNKY

Limit na projekt/aktivitu je 60 000 Kč u klíčových partnerů a 150 000 Kč u strategických
partnerů.


Podporovány jsou pouze aktivity nemající alternativu

  • v externích zdrojích (EU programy apod.)
  • v interních zdrojích (Fond post-doc, Fond mobility, Stipendium Václava Havla, atd.).

Doložení čerpání – proběhne vždy k 30. 11. daného kalendářního roku.

Za uznatelné náklady se považují:
i) Cestovné, stravné a ubytovací náklady zaměstnanců UK v cizině
ve výši základní sazby zahraničního stravného dle platné vyhlášky;
ii) Cestovné, ubytovací náklady, stravné a kapesné zahraničního partnera,
stravné a kapesné musí být stanoveno v souladu s ust. § 188 odst. 4 zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, a prováděcí vyhlášky vydané podle § 189 odst. 1
zákoníku práce;
iii) Odměna hostujícím profesorům;
iv) Odměna zaměstnanců UK a zahraničním profesorům za online aktivity (například za
přípravu společného vědeckého projektu, za přípravu a pořádání online výuky,
přednášek, konferencí, apod..)
v) Catering/občerstvení na konferencích a workshopech
vi) Materiál – pouze, pokud je nositelem dlouhodobé hodnoty (sborníky z konferencí
apod.), nikoliv režijní náklady
Mezi neuznatelné náklady patří například, avšak nikoliv pouze:
i) investiční náklady
ii) režijní náklady
iii) hospodářská (výdělečná) činnost
iv) alkoholické nápoje.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI

Návrh – formulář návrhu je ke stažení na www.csp.cuni.cz.
Minimální pozice žadatele/řešitele je doktorand v zaměstnaneckém poměru k UK na základě
pracovní smlouvy, DPP nebo DPČ platné k 31. 12. 2021. Návrh schvaluje a podepisuje vedoucí
pracoviště/katedry.

 

Přílohy návrhu:
i. stručné profesní CV garanta aktivity
ii. pouze v případě souběžného zaměstnaneckého poměru řešitele na jiné VŠ či
výzkumné instituci v ČR doporučující dopis proděkana fakulty pro zahraniční
vztahy.

4. TERMÍNY
Otevření výzvy 25. listopadu 2020
Termín pro podání návrhu na fakultní úrovni: 15. 1. 2021
Termín pro podání návrhů na RUK 31. ledna 2021
Vyrozumění úspěšných řešitelů 26. února 2021
Realizace aktivit vč. vyúčtování 30. listopadu 2021

Kompletní žádosti pošlete na: pavla.pouskova@natur.cuni.cz 

Přílohy:

1) kompletní znění výzvy

2) formulář pro podání návrhu

Publikovala: Pousková, OPV

Přiložený soubor: Formular_navrh_fsp_2021.docx
Další soubor: Výzva FSP 2021.pdf
Publikováno: Čtvrtek 26.11.2020 09:30

Akce dokumentů