E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzva pro prodávání projektů AKTION rok 2022

Pro období: 1. 1. - 31. 12. 2022

Typy podporovaných projektů

  • Projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci 
  • Společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze 
  • Společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy 
  • Přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů 
  • Výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů  
  • Finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů  
  • Letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka 
  • Letní odborné školy z různých vědeckých disciplín
  • Akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce 

U všech podporovaných aktivit jsou přednostně podporováni mladí vědci (do 10 let od ukončení doktorského studia). 

Podrobné pokyny: viz příloha

Publikováno: Pátek 17.09.2021 12:05

Akce dokumentů