E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzva Fond mobility, podzim 2019

Fond mobility ZS 2019/2020

Žádosti se vyplňují on-line do aplikace FM.

On-line aplikace je k dispozici: https://idpverso.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword

Do online aplikace se přihláška vyplňuje včetně povinných příloh.  Podrobný manuál je k dispozici přímo v aplikaci. Aby byla žádost přijata, musí být ve stavu "odevzdaný".

Datum otevření aplikace: 23. 9. 2019

Datum uzavření aplikace: 10. 10. 2019

Informace o prioritách pro letošní rok: http://www.cuni.cz/UK-357.html#null

Kompletní tištěné verze žádostí se odevzdávají na příslušné sekcePOZOR na sekční termíny odevzdání.  Sekční termíny jsou následující:

Biologie: 4. 10. 2019 12.00 hod

Chemie: 3. 10. 2019 

Geografie: 7. 10 . 2019

Geologie: 7. 10.  2019

Neodevzdávejte tištěné verze na OPV, pouze na sekci. Pozor na sekční termíny !!!

O příspěvek mohou žádat řádní studenti prezenčního studia, ale i pedagogové a akademičtí pracovníci. Lze žádat o tyto druhy pobytů:

  1. studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry
  2. pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě
  3. studium zahraničních studentů na UK
  4. krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí

Odedvzdání závěrečné zprávy je součástí povinností vyplývajících z přidělení příspěvku !!! ZZ se odevzdává, včetně povinných příloh, rovněž do aplikace FM.

Informace: Pavla Pousková, OPV: pavla.pouskova@natur.cuni.cz, 221 951 160

Publikováno: Pondělí 12.08.2019 14:20

Akce dokumentů