E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzva DANUBE 2020-2021

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ MNOHOSTRANNÉ VĚDECKOTECHNICKÉ SPOLUPRÁCE V PODUNAJSKÉM REGIONU S DOBOU ŘEŠENÍ 2020-2021

V rámci Programu pro financování mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu, v návaznosti na platné bilaterální dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi jednotlivými zeměmi podunajského regionu a v souladu s principem Podunajské strategie, jejímž hlavním cílem je efektivnější využívání stávajících finančních zdrojů určených na bilaterální spolupráci i na poli multilaterální spolupráce v dané oblasti, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021 (dále jen Výzva).

Podpora je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů na multilaterálním půdorysu. Spolu s Českou republikou se Výzvy účastní Slovensko, Rakousko, Srbsko a Francie.

Návrhy budou podávány v anglickém jazyce. Termín pro podávání návrhů v rámci Výzvy je stanoven na 20. září 2019.

Interní termín PřF: 1. 9. 2019

Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Pousková (pavla.pouskova@natur.cuni.cz)

Pravidla, finanční limity, způsob podávání návrhů na české straně, odkazy na podání v partnerských zemích a všechny další informace jsou k dispozici zde: 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-pro-predkladani-spolecnych-projektu-mnohostranne-1

Publikovala: Pousková, OPV

Publikováno: Středa 24.07.2019 10:50

Akce dokumentů