E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVyhlášení nové formy meziuniverzitní výměny s Univerzitou Vídeň

Zahraniční odbor UK informuje, že Univerzita Vídeň postoupila bližší pokyny k nové formě výměny mladých výzkumníků v rámci meziuniverzitní spolupráce od rok 2013.

Univerzita Vídeň nabízí místo krátkodobých výzkumných pobytů celkem 5 měsíčních stipendií pro studenty doktorského studijního programu a post-doc pracovníky, kteří ukončili doktorské studium nejdéle před 7 lety.

Stipendia jsou otevřena uchazečům ze všech oborů. Zájemci si musí předem přímo domluvit e-mailem s vídeňským akademickým pracovníkem (supervisorem), kterého lze nalézt na http://www.univie.ac.at/organisation. Uchazeč  se mu představí a přiloží stručný živototpis a popis plánovaného výzkumného pobytu. Uvede, že pokud bude Univerzitou Karlovou nominován, obdrží od Univerzity Vídeň měsíční stipendium. Předem si dohodne také termín pobytu.

Akademický partner mu vystaví příslib přijetí (acceptance letter of supervisor), který zájemce předloží k podkladům (dále životopis, seznam publikací, krátký popis výzkumného pobytu a jeho cíl, doporučující dopis z UK).

Pobyty na Univerzitě Vídeň lze uskutečnit nejdříve od 1. dubna a nejpozději od 1. listopadu 2013. Ubytování si nominovaní kandidáti musí zajistit sami, informace k ubytovacím možnostem ve Vídni jsou k dispozici na http://forschung.univie.ac.at/guesst-scientists/welcome-guide/before-you-enter-austria/ pod Accommodation

Měsíční stipendium ve výši 1.000,- EUR si nominovaní a potvrzení kandidáti vyzvednou na Univerzitě Vídeň v Quästur u pana Gottwalda

Podrobnosti k vyhlášení této nové formy spolupráce včetně přihlašovacího formuláře naleznou zájemci v příloze.

Fakultní termín uzávěrky je stanoven na 8. února 2013

Na RUK proběhne výběr 5 kandidátů a 2 náhradníků a jejich nominace bude zaslána ke konečnému schválení na zahraniční odbor Univerzity Vídeň. Během března 2013 budou nominovaným uchazečům zaslány akceptační dopisy

 

Publikováno: Úterý 08.01.2013 13:05

Akce dokumentů