E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýběrové řízení akademická mobilita 2020

Kdo se může přihlásit do výběrového řízení o účast v akademické mobilitě:
a) vědecko-pedagogičtí pracovníci všech fakult UK vč. post-doktorandů (v řádném pracovním poměru s UK, nikoliv externisté),
b) doktorandi všech fakult UK.


Finanční zajištění pobytu
Na PřF fakulta na mobilitu nepřispívá. Prostředky na uskutečnění pobytu v zahraniční i reciprosční přijetí zahraničního kolegy je potřeba vyjednat v rámci jednotlivých pracovišť.


Náležitosti žádosti
Žadatel osloví svého stávajícího/potenciálního vědeckého partnera na smluvní zahraniční univerzitě a dojedná s ním konkrétní náplň a účel svého pobytu. Na základě této dohody vyhotoví žádost v jednom originálu (prosíme nesešívat) zahrnující:
1) Academic Visitor Application (viz příloha či www.cuni.cz/UK-225.html)
2) Souhlas se zpracováním osobních údajů (viz příloha či www.cuni.cz/UK-225.html)
3) zvací dopis zahraničního partnera dokládající souhlas s účelem pobytu žadatele
4) odůvodnění vícečetného pobytu (při žádostech o více než 2 výjezdy za rok do jedné země).
2 / 2

Všeobecná kritéria výběru
 oboustranně přínosná spolupráce
 perspektiva dlouhodobé spolupráce
 podpora vědeckého dorostu
 noví vědci a nové obory
 reciprocita


Váha jednotlivých kritérií se u jednotlivých partnerských univerzit liší v závislosti na prioritách mezinárodní strategie dané univerzity.

Podklady prosím dodejte na OPV, Mgr. Pavla Pousková, Albertov 6,NP, dveře 312 

Termín PřF: 18. listopadu 2019

Povinnosti účastníků mobility
1) nahlásit sjednaný termín pobytu na zahraniční oddělení fakulty (pokud nebylo specifikováno v žádosti, či došlo ke změně),
2) neprodleně nahlásit případné storno pobytu na zahraniční oddělení fakulty, aby OZV RUK mohlo nabídnout uvolněné místo jiným zájemcům.
3) do 14 dnů po návratu vyplnit formulář Zprávy ze zahraniční cesty (dostupný na www.cuni.cz/UK-225.html) a podepsaný vedoucím pracoviště/katedry jej předložit zahraničnímu oddělení fakulty, které jej dále postoupí OZV RUK.

Zveřejnila: Pousková, OPV

Přiložený soubor: Academic Visitor Application.docx
Publikováno: Pondělí 07.10.2019 09:25

Akce dokumentů