E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVŘ Přímá meziuniverzitní spolupráce

Jedná se o výměnu vědeckopedagogických pracovníků, doktorandů a post-doců v rámci univerzitních smluv s zahraničními partnery. Tato výměna se předpokládá jako reciproční.

Pro koho je určeno:

  1. vědecko-pedagogičtí pracpovníci a post-doci (řádný pracovní poměr, nikoliv externisté)
  2. doktorandi

Finanční zajištění pobytu:

Dle fakultních pravidel jdou náklady na vrub pracoviště vysílajícího/přijímajícího

Při vyslání hradí náklady na cestu, při přijetí ubytování a diety.

Pokud pracoviště (místní, či zahraniční) nemůže uvolnit dostatečné množství prostředků, je na vyslaných, aby si tyto zajistiliy z jiných zdrojů.

Náležitosti žádosti:

  1. Academic visitor application
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů
  3. Zvací dopis na hlavičkovém papíru
  4. V případě vícečetného výjezdu - odůvodnění

Termín fakultní uzávěrky:  1. 12. 2020

Další informace: Akademická mobilita

Publikovala: Pousková, OPV

Publikováno: Úterý 03.11.2020 10:35

Akce dokumentů