E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVládní stipendia do Itálie

STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV
Druh pobytu : Studijní pobyty pro studenty MSP a DSP, studijní pobyty na Akademii umění, hudby a tance (AFAM), výzkumné pobyty pod akademickým dohledem, kurzy italského jazyka a kultury 

Věkový limit: 28 let pro uchazeče o studium MSP a AFAM, 30 let pro uchazeče o studium DSP, 40 let pro uchazeče o výzkumné pobyty

Požadovaný jazyk : italština (AJ)

Přijímající organizace: MZV Itálie

Délka stipedia a studia: stipendium 18 měsíců,  délka pobytu 6-9 měsíců

Termín odevzdání přihlášek : 30. květen 2019 v 14,00

 

Výběrové řízení pořádá Velvyslanectví Italské republiky v České republice a MZV Itálie. Podrobné informace zájemci naleznou na https://studyinitaly.esteri.it/, žádosti se podávají výhradně on-line do 30. 5. 2019 do 14.00, poté se systém uzavře. Podmínky v italštině jsou k dispozici na https://studyinitaly.esteri.it/it/call-for-procedure.
Na akademický rok 2019-20 italská strana pro Českou republiku vyhradila celkem 18 stipendijních měsíců. Délka jednoho pobytu může být 6 nebo 9 měsíců. Částka měsíčního stipendia činí 900,00 eur (devět set eur).
Stipendia je možné čerpat od 1. ledna 2020 do 31. října 2020 (s výjimkou stipendií na prodloužení již probíhajícího stipendijního pobytu, která lze čerpat od 1. listopadu 2019 do 31. října 2020).

Publikováno: Úterý 07.05.2019 10:45

Akce dokumentů