E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUniversité libre de Bruxelles: postdoktorské stáže – druhá výzva

Université libre de Bruxelles (ULB) v rámci svého programu Individual Fellowships at Université libre de Bruxelles (IF@ULB) vyhlásila druhou výzvu k předkládání návrhů projektů na postdoktorské stáže. Uzávěrka je 1. 10. 2019.

Délka projektu je až 2 roky. Úspěšným žadatelům bude v rámci projektu poskytnut mimo jiné individuální program pro rozvoj kariéry.

Žadatel musí splňovat následující podmínky:

  • Je držitelem titulu PhD a má maximálně 7 let výzkumné zkušenosti od jeho získání (nebo má minimálně 4 roky a maximálně 11 let „praxe ve výzkumu na plný úvazek“ – doktorské studium se zpravidla počítá jako praxe ve výzkumu).
  • V posledních 3 letech před uzávěrkou strávil (studoval nebo pracoval) v Belgii maximálně 12 měsíců.
  • Žadatel musí být už ve fázi podání přihlášky domluven s výzkumníkem z ULB, u kterého má stáž probíhat. Jinak nejsou projekty nijak tematicky omezeny.

IF@ULB: call information
– harmonogram, podmínky způsobilosti, pokyny pro žadatele, odkaz pro podání žádosti atd.

(Zdroj.)

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 1. 7. 2019.

Publikováno: Pondělí 01.07.2019 10:40

Akce dokumentů