E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMožnost krátkodobých stáží na TU Chemnitz

Technická univerzita Chemnitz (TU Chemnitz) v rámci programu InProTUC nabízí možnost krátkodobých výzkumných stáží pro studenty ze zahraničí:

  • Stipendia pro PhD studenty, kteří by na TU Chemnitz prováděli výzkum související s jejich doktorským projektem. Délka stáže až 3 měsíce.
  • Stipendia pro studenty, kteří zvažují zahájení PhD studia na TU Chemnitz. Podporovány jsou stáže dlouhé až 1 měsíc, jejichž cílem je navázání kontaktu s potenciálním školitelem a získání bližších informací.

Uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2017. Stáže musí proběhnout v období 1. 11. 2017 – 31. 3. 2018. Před podáním přihlášky musí zájemce kontaktovat potenciálního školitele na TU Chemnitz, u kterého by stáž probíhala.

Podrobně v informačním e-mailu TU Chemnitz:

Dear doctoral candidates, dear prospective doctoral candidates,

Chemnitz University of Technology offers within the project "InProTUC" ("Doing your doctorate at Chemnitz University of Technology) scholarships for PhD-students from its international partner universities, who are planning to conduct thesis-related research at Chemnitz University of Technology. Young academics can spend up to three month at Chemnitz University of Technology for a research visit.

Also graduates from international partner universities of Chemnitz University of Technology who are taking into consideration to do a doctorate at Chemnitz University of Technology are entitled to apply for funding of a contact/information visit at Chemnitz in order to get to know the prospective supervisor and the facilities. These so-called "insight visits" are fundable up to one month.

The research and insight visits have to take place between November 1, 2017 and March 31, 2018. They are funded with a travel allowance and a subsistence allowance according the regulations of the German Academic Exchange Service. You can find further information on the project InProTUC and on the current call for application online: https://www.tu-chemnitz.de/zfwn/inprotuc/index.php.en.

Before applying for funding, please find a supervisor at Chemnitz University of Technology willing to host and supervise you while being in Chemnitz. Applications have to be submitted together with the confirmation of a supervisor at Chemnitz University of Technology on or (best) before September 30, 2017 electronically as one pdf-file via email to Ms. Antje Pfeifer (antje.pfeifer@zfwn.tu-chemnitz.de). For getting information about the professorships and their research focus points in order to apply for supervision of your stay, please

- go to the homepage of Chemnitz University of Technology (https://www.tu-chemnitz.de/index.html.en)

- choose the respective faculty ("Faculty"-button right hand of the university logo)

- and then choose "professorships" on faculty website.

Please address your application for supervision of your research project to the professor personally and attach the common documents (i.a. CV, description of research project related to the research focus points of the professorship, letter of recommendation)

In case of any questions related to the call or the project as well as when having any problem with your application, please do not hesitate to contact Ms. Antje Pfeifer (Email: antje.pfeifer@zfwn.tu-chemnitz.de; phone: +49 371 531 34444).

We are looking forward to welcome you to Chemnitz University of Technology soon!

 

Aktualitu publikovala Ludmila Müllerová 23. 8. 2017.

Publikováno: Středa 23.08.2017 15:50

Akce dokumentů