E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudijní pobyty USA, Kanada, Latinská Amerika

Přírodovědecká fakulta bude nominovat studenty na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod s následujícími univerzitami:

Spojené státy americké:

North Carolina State University -  4 místa 

University of  New Orleans  - 2 místa

University of Wahington, Seattle - 3 místa na zimní/jarní trimesrt

Kanada:

Université de Montréal  - 4 místa 

McGill University - 9 míst

Latinská Amerika:

Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas, Brazílie - 2 místa

Universidad de Chile - 1 místo

Instituto Tecnológico de Zacatepec, Mexiko - 2 místa

K výběrovému řízení předloží studenti v angličtině:

  • životopis (s aktuálními kontaktními údaji: e-mail, mobil)
  • motivační dopis 
  • konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě vč. názvů kurzů
  • doporučující dopis z katedry
  • výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (ověřený fakultou)
  • studijní průměr za celé studium na VŠ
  • doklad o jazykové způsobilosti.

Na Université de Montreál předloží studenti uvedené dokumenty ve francouzštině (výpis studijních výsledků může být v ČJ a doporučující dopis v AJ).

Všichni studenti dodají souhlas se zpracováním osobních údajů (v ČJ).

Veškeré dokumenty je potřeba předložit ve formátu A4 v nesešité podobě.

Studenti doktorského studijního programu, kteří chtějí na partnerské univerzitě uskutečnit výzkumný pobyt, dodají k výběrovému řízení příslib vedení akademického pracovníka z přijímající univerzity (tutora).

Uzávěrka přihlášek na PřF: 10.5.2019

Pokud budete předkládat přihlášku, prosím předem o mailovou informaci na adresu foreign@natur.cuni.cz s následujícími údaji:

  • ročník,
  • obor studia,
  • stupeň studia na UK a stupeň studia, na který se na partnerskou univerzitu hlásíte (undergraduate, graduate).

 

Konkrétní podmínky týkající se přijímacího řízení jsou k dispozici na internetových stránkách univerzit. Podrobnější aktualizované informace k výběrovému řízení se nacházejí na webových stránkách RUK Studentská mobilita/Meziuniverzitní dohody: http://www.cuni.cz/UK-37.html.

Publikovala: Eva Tesaříková Březinová, OPV

Publikováno: Středa 17.04.2019 15:15

Akce dokumentů