E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudijní pobyty Izrael, Korejská republika

Přírodovědecká fakulta bude nominovat studenty na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod s následujícími univerzitami:

Izrael:

Tel Aviv University -  2 místa / 1 semestr

Hebrew University of Jerusalem - 1 místo/ semestr

Korejská republika:

Korea Advanced Institute of Science and Technology University  - 1 místo / semestr

 

K výběrovému řízení předloží studenti v angličtině:

 • životopis (s aktuálními kontaktními údaji: e-mail, mobil)
 • motivační dopis 
 • konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě vč. názvů kurzů
 • doporučující dopis z katedry
 • výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (ověřený fakultou)
 • studijní průměr za celé studium na VŠ
 • doklad o jazykové způsobilosti
 • kopie pasu
 • 1 pasová fotografie

Všichni studenti dodají souhlas se zpracováním osobních údajů (v ČJ).

Veškeré dokumenty je potřeba předložit ve formátu A4 v nesešité podobě.

Studenti doktorského studijního programu, kteří chtějí na partnerské univerzitě uskutečnit výzkumný pobyt, dodají k výběrovému řízení příslib vedení akademického pracovníka z přijímající univerzity (tutora).

Uzávěrka přihlášek na PřF: 10.5.2019

Pokud budete předkládat přihlášku, prosím předem o mailovou informaci na adresu foreign@natur.cuni.cz s následujícími údaji:

 • ročník,
 • obor studia,
 • stupeň studia na UK a stupeň studia, na který se na partnerskou univerzitu hlásíte (undergraduate, graduate).

 

Konkrétní podmínky týkající se přijímacího řízení jsou k dispozici na internetových stránkách univerzit. Podrobnější aktualizované informace k výběrovému řízení se nacházejí na webových stránkách RUK Studentská mobilita/Meziuniverzitní dohody: http://www.cuni.cz/UK-37.html.

Publikovala: Eva Tesaříková Březinová, OPV

Publikováno: Pátek 12.04.2019 13:00

Akce dokumentů