E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudijní nabídka v Diplomatické akademii Ruské federace

Diplomatická akademie (DA) Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace nabízí možnost bezplatného studia pro zahraniční studenty v bakalářském a magisterském studijním programu v těchto studijních oborech:

a) bakalářské studium (pro absolventy středních všeobecných a odborných škol, tzn. první VŠ studium):

Mezinárodní vztahy 
Ekonomie
- forma studia: denní 
- délka studia: 4 roky

b) magisterské studium :

Mezinárodní vztahy
Ekonomie
Právo
Management
- forma studia: denní / večerní
- délka studia: 2 roky (denní studium) / 2,5 roku (večerní studium)

Studium je hrazeno z prostředků rozpočtu Ruské federace, tzn. poskytováno bezplatně. Ubytování na
kolejích je poskytováno pouze studentům denního studia.
Počet míst pro jednotlivé obory je stanoven v rámci kvót přijímacího řízení a v závislosti na počtu
podaných přihlášek (http://www.dipacademy.ru/admission/).
Počet míst pro Českou republiku není stanoven.

Uchazeči musí dodat do 10. května 2019 (pátek) na adresu -
MŠMT ČR
odbor mezinárodních vztahů
k rukám Mgr. Ivany Ryškové
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1
následující doklady:

 strukturovaný životopis (v českém a ruském jazyce) s průkazovou fotografií
 kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně výpisu složených zkoušek a z nich získaných
známek
 kopie dokladů o znalosti ruského jazyka (státní jazyková zkouška nebo jiná zkouška z RJ)
 kopie dokladů o znalosti cizích jazyků (státní jazyková zkouška nebo jiná zkouška z cizího
jazyka)
 motivační dopis (v českém a ruském jazyce); včetně specifikace studijního programu a oboru, který chce uchazeč studovat

Seznam doporučených kandidátů bude následně notifikován Diplomatické akademii MZV RF
prostřednictvím ZÚ České republiky v Moskvě.
Doporučení kandidáti jsou následně povinni dodat na Diplomatickou akademii další, ruskou
stranou požadované dokumenty. Jejich přesný seznam je k dispozici na stránkách Diplomatické
akademie - http://www.dipacademy.ru/admission.


Termín pro podání/zaslání dokumentů na Diplomatickou akademii:

 Bakalářské studium: 20. 6. – 10. 7. 2019
 Magisterské studium: 24. 6. – 12. 7. 2019

Termín přijímacích pohovorů na Diplomatickou akademii:

 Bakalářské studium: 11. – 19. 7. 2019; kandidáti skládají písemný test a ústní zkoušku
z ruského a cizího jazyka, uchazeči o obor ekonomie dále z matematiky, uchazeči o obor
mezinárodní vztahy z historie
 Magisterské studium: 15. – 31. 7. 2019; kandidáti skládají písemný test a ústní zkoušku
z ruského a cizího jazyka a mezioborovou zkoušku (pohovor, v závislosti na zvolném oboru)

Informace k formátu přijímacího řízení viz http://www.dipacademy.ru/admission nebo na
emailu: priem.kom@dipacademy.ru; updo@dipacademy.ru
Bližší informace ke studiu, k organizaci přijímacího řízení atd. jsou k dispozici na webové stránce
http://www.dipacademy.ru/admission nebo u pracovníků Přijímací komise na tel. 8 (499) 246-70-72
nebo emailu: priem.kom@dipacademy.ru. Informace ke studiu lze rovněž získat na Dni otevřených
dveří, který se uskuteční na DA MZV RF 20. 4. 2019.

 

Publikováno: Čtvrtek 18.04.2019 15:55

Akce dokumentů