E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníŠtudentská vedecká konferencia PriF UK 2014

V mene Organizačného a Odborného výboru ŠVK PriF UK si Vás dovoľujem srdečne pozvať na vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou

Študentskú vedeckú konferenciu PriF UK 2014,

ktorá sa  bude konať na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave  v stredu 9.apríla 2014

Študenti bakalárskeho, magisterského (inžinierskeho) a doktorandského štúdia (bez PhD.) majú výbornú príležitosť verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce, a tiež seba ako osobnosť.  Na ŠVK budú v každej hlavnej sekcii (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej, chemickej) odovzdané diplomy a ocenenia dekana fakulty,  Cena prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách, ale aj ceny komerčných firiem. Výstupom bude recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN.

Registrácia prihlášok a príspevkov bude realizovaná výlučne cez webové rozhranie, a to do 28. februára 2014:
http://www.svkprifuk.info

Navštíviť nás môžete aj na 
http://www.facebook.com/svkprifuk

Publikováno: Čtvrtek 06.02.2014 10:30

Akce dokumentů