E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudentská konference UNICA

UNICA, seskupení univerzit hlavních evropských měst, pořádá v roce 2020 jubilejní desátou studentskou konferenci. Tématem tentokrát bude “Dream your University in the capital city!” Předmětem diskuse tedy bude debata nad tím, jaká by měla být role a pozice univerzity v rámci hlavního města, co z toho plyne za pozitiva a negativa, a jak by měl vypadat ideální stav do budoucna.

UK má jakožto člen tohoto prestižního uskupení nominovat  studenty, kteří by měli zájem nás na této konferenci reprezentovat a akademika, který by studenty doprovázel.

Deadline pro dodání podkladů k nominaci: 15. 10. 2019

O konečné nominaci rozhoduje komise RUK.

Náklady na cestu budou proplaceny.

Samotná konference se bude konat na půdě Universidade NOVA de Lisboa v Lisabonu, a to ve dnech 28. 6 – 1. 7. 2020.

Studenti musí splňovat následující kritéria:

-Studenti posledního ročníku Bc. studia, nebo studenti Mgr. či PhD. studia

-Dobrá znalost anglického jazyka

-Poslání motivačního dopisu, kde student shrnuje v čem je nejen jeho motivace k účasti, ale kde vnímá svůj hlavní přínos k dané události

Nominace elektronicky: pavla.pouskova@natur.cuni.cz

Publikovala: Pousková, OPV

Publikováno: Středa 24.07.2019 11:05

Akce dokumentů