E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStipendijní výzkumné pobyty nadace pro životní prostředí

Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU nabízí  výzkumné pobyty se stipendiem ve Spolkové republice Německo mladým výzkumným pracovníkům v oblasti životního prostředí max. do 3 let od ukončení vysokoškolského studia.

Podporovány jsou pobyty v rozmezí 6 - 12 měsíců, místem pobytu jsou německá odborná pracoviště, tedy vysoké školy, v podniky, výzkumné ústavy, nevládní organizace, úřady apod. Žadatelé si volí místo pobytu sami, ale DBU je rovněž ochotna s výběrem pomoci.

Termín pro podávání přihlášek dvakrát ročně: 5. 9. a 5. 3. (přihlášku lze podat v německém, nebo anglickém jazyce zde: https://www.dbu.de/2587.html)

Pohovory s uchazeči budou probíhat v termínu září/říjen 2021 (prezenčně či online dle situace)

Začátek pobytu: únor 2022 (v Osnabrücku 4-týdenním intenzivním kurzem německého jazyka)

Výše stipendia: 1250 €

_________________________________________________________________________________________________

Webinář k přihláškám

Termín: 26. 5. 2021 v 17.00

https://teams.live.com/meet/94152677088191

_________________________________________________________________________________________________

        Shrnutí důležitých termínů pro podání přihlášky v září 2021:

· 5.9.2021 - termín pro podání přihlášek

· září/říjen 2021 - pohovory s uchazeči

· únor 2022 - zahájení intenzivního kurzu němčiny

· březen 2022 – zahájení výzkumného pobytu

       _________________________________________________________________________________________________

       Aktuality: https://www.facebook.com/groups/365774333612080/?fref=ts

       Dotazy:    Miroslav Bauer,  mail: miroslav.bauer@gmail.com, tel. +420 605 147 070

                        Kristýna Rybová, mail: k.rybova@gmail.com, tel. +420 603 140 199

        _________________________________________________________________________________________________

        Přílohy: Detaily k podání přihlášky

Publikovala: Pousková, OPV

 

Přiložený soubor: DBU_poster_2020.pdf
Další soubor: DBU_2021.pdf
Publikováno: Čtvrtek 20.05.2021 08:30

Akce dokumentů