E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv MŠMT

Obecné informace k rozpisu kvót naleznete zde:

https://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura/projekty-granty https://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura/vyjezdy-pobyty

Nabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí. Stipendia jsou určena pro řádné studenty Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči by jimi tudíž měli zůstat i během svého stipendijního pobytu v zahraničí. Zájemci musí předložit následující doklady:

1. Přihlášku potvrzenou fakultou (Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia)

2. Studijní záměr

3. Studijní průměr

Vzhledem k zavedení elektronické evidence podání Návrhu na vyslání si uchazeči příslušný formulář vyplní elektronicky na uvedené internetové stránce: http://aia-databaze.zahranicistipendium.cz/modules/aia/

Vyplněné přihlášky a další doklady se stanoveným pořadím studentů je třeba zaslat na Rektorát UK – Odbor zahraničních vztahů do níže uvedených termínů (prostřednictvím ESS – elektronicky):

Do 27. 11. 2020: Rusko, Egypt, Chorvatsko, Severní Makedonie, Slovinsko

Do 4. 12. 2020: Čína

Do 12. 2. 2021: Slovensko

U letních škol do Chorvatska a Slovinska neproplácí MŠMT cestovné.

Další informace: https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020- 10/Rozpis%20kv%C3%B3t%20pro%20akademick%C3%BD%20rok%202021-2022.pdf

Publikováno: Pondělí 19.10.2020 10:40

Akce dokumentů