E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStipendia Německé spolkové nadace pro životní prostředí

Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU nabízí  výzkumné pobyty se stipendiem ve Spolkové republice Německo mladým výzkumným pracovníkům v oblasti životního prostředí max. do 3 let od ukončení vysokoškolského studia (magisterské a doktorské studium).

Termín pro podávání přihlášek: 1. 8. 2019. Přihlášky se podávají v německém, nebo anglickém jazyce.

Trvání pobytu: 6 - 12 měsíců, začátek pobytu je zpravidla únor následujícího roku (v tomto případě únor 2020). Stipendijní pobyt začíná v Osnabrücku  4-týdenním intenzivním kurzem německého jazyka, který probíhá v malých mezinárodních skupinách dle jazykové úrovně stipendistů.

Místo: žadatel si může zvolit sám, nebo požádat poskytovatele o umístění dle svého odborného zájmu. Pobyty se uskutečňují na německých pracovištích vysokých škol, výzkumných ústavů, nevládních organizací, úřadů atd.

Stipendium: 1250€/měsíc

Shrnutí důležitých termínů:

· 1.8.2019 - termín pro podání přihlášek

· září 2019 - pohovory s uchazeči

· únor 2020 - zahájení intenzivního kurzu němčiny

· březen 2020 – zahájení výzkumného pobytu

Další informace ke stipendiu a podmínkám pro podání žádosti naleznete na https://www.dbu.de/2587.html  

Aktuality v českém jazyce jsou umisťovány také na Facebook

https://www.facebook.com/groups/365774333612080/?fref=ts

Dotazy:

Miroslav Bauer,  mail: miroslav.bauer@gmail.com, tel. +420 605 147 070

Kristýna Rybová, mail: k.rybova@gmail.com, tel. +420 603 140 199

 

Zveřejnila: Pousková, OPV

 

Publikováno: Pátek 12.07.2019 11:30

Akce dokumentů