E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStipendia na přednáškové a výzkumné pobyty na Slovensku

Slovensko nabízí 5 míst pro přednáškové a výzkumné pobyty pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky v délce 14 dní.

Termín podání přihlášek 17. 5. 2019.

https://www.dzs.cz/file/6852/SLOVENSKO_VR_2019-2020.pdf

Zájemci a zájemkyně doručí do sídla Akademické informační agentury, Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 níže uvedené dokumenty ve trojím vyhotovení: 1 originál a 2 kopie:

1.Vyplněný a vysokou školou potvrzený formulář „Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia

2.„Žádost o stipendium na studijní/výzkumný pobyt pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky

3.Životopis

4.Motivační dopis

5.Detailní plán výzkumného pobytu

6.Zvací dopis hostující instituce

7.Doporučující dopis domovské univerzity

8.Seznam publikací

9.Pasová fotografie ve velikosti 3,5 cm x 4 cm, přiložená ke originálu a ke kopiím

Publikováno: Úterý 30.04.2019 11:55

Akce dokumentů