E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStipendia DAAD

Německá akademická výměnná služba (DAAD) přijímá do 30. dubna 2019 žádosti

  1. o výzkumná stipendia pro studenty DSP a mladé vědce,
  2. o stipendia na výzkumné pobyty pro VŠ učitele a vědce,
  3. pro bilaterální výměnu vědců,
  4. nová pozvání pro bývalé stipendisty a
  5. studijní cesty skupin studentů do Německa (termín 1. května).

 

Přihlášky se podávají elektronicky do portálu DAAD, v tištěné verzi spolu s Návrhem na vyslání/Žádostí o přiznání stipendia do sídla AIA (Akademická informační agentura, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

 

Publikovala: Pousková, OPV

Publikováno: Čtvrtek 28.03.2019 14:45

Akce dokumentů