E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStipendia Akademické informační agentury

Jedná se stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv. V současnosti jsou v nabídce tyto země:

 

Maďarsko nabízí studijní pobyty pro studenty BSP a MSP v délce 5 měsíců, výzkumné pobyty pro VŠ učitele v délce 1 až 2 týdny a  výzkumné pobyty pro VŠ učitele v délce 1 až 3 měsíce. Dále nabízí studijní pobyty v celkovém rozsahu 27 stipendijních měsíců pro zájemce z řad studentů DSP v délce do 9 měsíců. Studentům je vypláceno stipendium ve výši 8500 Kč měsíčně, resp. 8700 Kč měsíčně pro studenty DSP.

Zájemci doručí požadované dokumenty v termínu 4. prosince 2020 do 12:00 do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

***

Egypt nabízí v celkovém rozsahu 36 stipendijních měsíců studijní pobyty pro studenty DSP v max. délce 10 měsíců. V celkovém rozsahu 10 stipendijních měsíců dále nabízí studijní pobyty pro VŠ učitele a vědecké pracovníky v délce 1 až 5 měsíců.

Severní Makedonie nabízí studijní pobyty v celkovém rozsahu 10 stipendijních měsíců pro zájemce z řad studentů BSP a MSP v max. délce 2 měsíců, a rovněž 10 stipendijních měsíců pro zájemce o studijní pobyty z řad studentů DSP v max. délce 2 měsíců. Dále nabízí stipendijní místa na studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele a vědecké pracovníky v max. délce 10 dnů.

Zájemci o pobyty v Egyptě a Severní Makedonii doručí požadované dokumenty v termínu 11. prosince 2020 do 15:00 do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

***

Čína poskytuje stipendijní místa na semestrální či dvousemestrální studijní pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, přednostně studentům jiných než sinologických oborů, v celkovém rozsahu 90 stipendijních měsíců. Seznam univerzit v ČLR, na něž je možné se hlásit, zveřejňuje China Scholarship Council na svých webových stránkách zde. Programy s oranžovou hvězdou jsou ve stipendijní nabídce zahrnuté. Studentům je vypláceno stipendium ve výši 9000 Kč měsíčně (resp. 9500 Kč měsíčně pro studenty DSP) a je jim hrazena mezinárodní doprava do místa pobytu a zpět.

Zájemci se přihlašují v termínu 18. prosince 2020 do 12:00 zasláním požadovaných dokumentů do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

***

Do výběrového řízení se mohou hlásit studenti, resp. akademičtí pracovníci všech veřejných VŠ. Studijní a výzkumné pobyty proběhnou v akademickém roce 2021/2022, letní kurzy se uskuteční během léta 2021. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.

Publikovala: Pousková, OPV

Publikováno: Úterý 10.11.2020 12:55

Akce dokumentů