E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStáž na úseku OBSE Stálé mise ČR při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni

Délka stáže: od 14. února do 10. června 2022 

Náplň stáže: 

∙ účast na jednáních, konferencích, seminářích a dalších akcích v rámci všech  dimenzí OBSE (politicko-vojenská, ekonomicko-environmentální, lidskoprávní)  a dalších agend OBSE (rozpočet, finance, lidské zdroje aj.) a samostatné pořizování  zápisů z těchto akcí; 

∙ analýza dokumentů OBSE a zpracování jejich shrnutí;  

∙ příprava podkladů pro potřeby Stálé mise a jednání delegátů; 

∙ provádění systematických rešerší a zpracování souhrnů na daná témata; ∙ zpracování návrhů zpravodajství a podkladů pro ústředí MZV; 

∙ plnění veškerých dalších uložených úkolů z oblasti agend Stálé mise. 

Požadavky na uchazeče: 

∙ nezbytná znalost angličtiny alespoň na úrovni C1;  

∙ schopnost samostatného, včasného, přesného, systematického a kreativního plnění  zadaných úkolů; 

∙ analytické schopnosti; 

∙ základní orientace v zahraniční politice s důrazem na region OBSE, bezpečnostní  politiku, lidskoprávní problematiku a další témata projednávaná v rámci OBSE;  ∙ časová flexibilita (výjimečně práce nad rámec standardní pracovní doby); ∙ dobrá znalost práce s kancelářskými aplikacemi (Microsoft) a schopnost provádění  kvalitních hloubkových rešerší na internetu. 

Další požadavky a podmínky stáže: 

Stáž probíhá každý pracovní den (tj. až cca 40 hodin týdně). Zájemci o stáž musí být  českými státními příslušníky, studenty prezenční formy vysokoškolského studia,  či absolventy vysoké školy nejpozději do 1 roku po ukončení studia a dále musí být trestně  bezúhonní. Na stáž nevzniká právní nárok, její umožnění je dáno zájmem, potřebou  a možnostmi Stálé mise ve Vídni. Stáží se nezakládá pracovněprávní ani služební vztah  a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Po dobu stáže  si stážista hradí náklady spojené se stáží (včetně cestovného) ze svých prostředků.  V souvislosti se stáží nevzniká nárok na ubytování.

Deadline pro přihlášky na fakultě: 6. 11. 2021

Prosíme o dodání násedujících dokumentů, elektronicky na pavla.pouskova@natur.cuni.cz:

  1. Strukturovaný životopis a motivační dopis v AJ (max. 1 normostrana)
  2. Písemné doporučení ze strany fakulty: vedení katedry/školitele

 

Publikováno: Středa 27.10.2021 14:35

Akce dokumentů