E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSetkání velvyslance Běloruské republiky s běloruskými studenty

Z pověření pana prorektora prof. Škrhy se na Vás dovoluji obrátit s žádostí o součinnost při organizaci setkání velvyslance Běloruské republiky pana V. Markoviče s běloruskými studenty studujícími na Univerzitě Karlově, o kterou jsme byli oficiálně požádáni Velvyslanectvím Běloruské republiky v Praze.

 Setkání se uskuteční dne 14. března 2014 v 16:00 v budově Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze na adrese: Sádky 626/17, Praha 7.

Z organizačních důvodů je nutné, aby zájemci o setkání potvrdili svoji účast nejpozději do 10. 3. 2014 na tel.: 233 540 899 (Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze)

Prosíme o laskavé oslovení všech běloruských studentů studujících na Vašich fakultách.

S pozdravem

Dana Vrabelová

Charles University in Prague

International Relations Office

Publikováno: Čtvrtek 20.02.2014 08:10

Akce dokumentů