E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSemestrální pobyty 2020/2021 Německo a Švýcarsko

Seznam předpokládaných nabízených míst: 
 
Goethe Universität Frankfurt am Main  

 • 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia - 300 EUR měs. - celkem 1200 EUR na 4 měs. 

Universität des Saarlandes  

 • 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského nebo magisterského studia (LS) 750 EUR měs. – celkem 2250 EUR na max. 3 měsíce   
 • 2 semestrální stipendia pro doktorandy  1000 EUR měs. (možné vyjet na několik týdnů – max. 3 měsíce v období leden – prosinec 2021) 

Universität Leipzig

 • 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia – 400 EUR měs. – celkem 1600 EUR na 4 měs. 

Universität Heidelberg

 • 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia – 700 EUR měs. (délka 5 měsíců včetně kurzu němčiny před začátkem semestru)  

 Universität Bayreuth

 • 2 semestrální stipendia – 300 EUR měs. (pro studenty bakalářského a magisterského studia); 400 EUR (pro studenty doktorského studia) 

 Universität Basel

 • 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského a magisterského studia a pro doktorandy – 1500 CHF měs.   


Podklady k žádosti o stipendium pro studenty (bakalářské a magisterské studium) 
 

 • strukturovaný životopis v němčině
 • souhlas se zpracováním osobních údajů  
 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině
 • konkrétní studijní plán
 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga v němčině, popř. angličtině
 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě) – min. úroveň B1+
 • potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr 

 
 Podklady k žádosti o stipendium pro doktorandy  
 

 • strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)
 • vyplněný formulář Academic visitor application   
 • souhlas se zpracováním osobních údajů   
 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině
 • shrnutí tématu dizertační práce (v němčině nebo angličtině)
 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga (v němčině, popř. angličtině)
 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie dodatku k magisterskému diplomu  (v AJ), celkový studijní průměr za magisterské studium
 • potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)
 • předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity 

Termín odevzdání na PřF: 18. 4. 2020

Podklady k výběrovému řízení elektronicky na: foreign@natur.cuni.cz 

Publikováno: Pátek 03.04.2020 11:05

Akce dokumentů