E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProgram SVES

Granty pro studijní návštěvy odborníků ve vzdělávání

V příloze předkládáme informaci o nové výzvě programu SVES – Studijní návštěvy pro odborníky ve vzdělávání -  pro akademický rok 2012-2013.

 

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) jako součást Domu zahraničních služeb koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. NAEP vznikla díky nové generaci programu LLP 2007-2013 (Program celoživotního učení).

Program SVES je v rámci Programu celoživotního učení zaměřen na podporu evropské spolupráce prostřednictvím týdenních studijních návštěv, jejichž cílem je výměna zkušeností, získaní nových informací a navázání přímých kontaktů v oblasti všeobecného a odborného vzdělávání.

 Veškeré informace najdete na webových stránkách NAEP či CEDEFOP.

Kontakt: PhDr. Alice Müllerová

               SVES

              Dům zahraničních služeb

              Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

              Na Poříčí 1035/4   I   110 00 Praha 1

               Tel.: +420 221 850 707   I   mullerova@dzs.cz

Publikováno: Středa 14.03.2012 10:40

Akce dokumentů