E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProgram stipendií Francouzské vlády - Kampaň na rok 2013

Možnost podání přihlášek do výběrového řízení o stipendia Francouzské vlády na rok 2013 končí dnem 15.března 2013 v 17:00 hodin

Studenti magisterského studia se ještě mohou přřihlásit do výběrového řízení na některý z následujících stipendijních programů:

Stipendijní programy nabízené pro všechny obory:

  • Studijní stipendium na doktorandská studia pod dvojím vedením (doctorat en cotutelle): stipendium na tři studijní pobyty ve Francii o maximální délce pěti měsíců po dobu tří let doktorandského studia (určené doktorandům zapsaným souběžně na české i francouzské vysoké škole či univerzitě).  

Více informací naleznete na internetových stránkách: http://www.ifp.cz/BGF-2013-Doctorat-en-co-tutelle?lang=cs

  • Stipendium na výzkumnou stáž: jedno až tříměsíční stipendium (určené pro studenty doktorandského či post-doktorandské stupně a pro mladé diplomované vědce).

Více informací naleznete na internetových stránkách: http://www.ifp.cz/BGF-2013-Stage?lang=cs

Publikováno: Čtvrtek 28.02.2013 10:30

Akce dokumentů