E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPoskytnutí příspěvku/dotace z Fondu vzdělávací politiky (ukazatel F)

Ekonomický odbor RUK  informuje všechny, kteří plánují žádat MŠMT o poskytnutí příspěvku/dotace z Fondu vzdělávací politiky (ukazatel F), že pro letošní rok platí nový formulář této žádosti.

Posíláme odkaz na stánky MŠMT, kde tento formulář naleznete: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/formular-zadosti-o-poskytnuti-prispevku-dotace-z-fondu.

Zmiňují se zde o Pravidlech pro poskytování příspěvku a dotací MŠMT na rok 2014, která ještě nebyla zveřejněna, ale neměla by se výrazně lišit od těch loňských, tzn. že termíny pro předkládání žádostí by měly opět být 31.1., 31.3., 30.6. a 31.10.

 

Publikováno: Pátek 24.01.2014 12:50

Akce dokumentů