E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPOINT - podpora internacionalizace na UK

Podpora Internacionalizace – jarní kolo 2019 bude otevřena  1. 2. 2019 od 8:00 hodin a je možné do ní vkládat návrhy.

Aplikaci naleznete na této stránce: https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword . Původní adresa https://veda.is.cuni.cz  je také pořád funkční a je automaticky přesměrována na novou adresu.

 1. TERMÍNY

Celouniverzitní termíny 

 1.        Zpřístupnění žadatelům – 1. 2. 2019 od 8:00 hod.
 2.        Uzávěrka příjmu žádostí – 28. 2. 2019 do 23:59 hod.

Žádosti se vkládají pouze elektronicky do palikace RUK.

Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově

O co je možné žádat:

 1. Pro studenty to znamená možnost získání finanční podpory na:

  •          podporu účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),

  •          krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů,

  •          mezinárodní soutěže a mistrovství,

  •          studentské konference či

  •          jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity.

  Pro fakulty či další součásti UK to přináší možnosti získání podpory ve smyslu krátkodobých akcí:

  •          výjezdu akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.); 

  •          krátkodobých výjezdů akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů;

  •          podporu organizace mezinárodních letních škol, které nemají hospodářskou povahu - organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (V souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) 

Přidělená podpora je poskytována účelově, tj. je vázána na konkrétního žadatele, aktivitu a termíny realizace. Podpora se nevztahuje na – jazykové kurzy– na letní jazykové školy, zpětnou refundaci – není možná, lze žádat jen na aktivity, které teprve proběhnou, CEEPUS - pro proplácení je využíván ukazatel D, Fond Mobility – není možné žádat o finanční podporu z Podpory internacionalizace a FM na stejný program. Délka pobytů, na kterou je požadováno financování, je zpravidla do 3 týdnů.

Publikováno: Čtvrtek 07.02.2019 09:35

Akce dokumentů