E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodpora internacionalizace UK

Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově

O co je možné žádat:

 1. Pro studenty to znamená možnost získání finanční podpory na:

  •          podporu účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),

  •          krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů,

  •          mezinárodní soutěže a mistrovství,

  •          studentské konference či

  •          jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity.

  Pro fakulty či další součásti UK to přináší možnosti získání podpory ve smyslu krátkodobých akcí:

  •          výjezdu akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.); 

  •          krátkodobých výjezdů akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů;

  •          podporu organizace mezinárodních letních škol, které nemají hospodářskou povahu - organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (V souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) 

Přidělená podpora je poskytována účelově, tj. je vázána na konkrétního žadatele, aktivitu a termíny realizace. Podpora se nevztahuje na – jazykové kurzy– na letní jazykové školy, zpětnou refundaci – není možná, lze žádat jen na aktivity, které teprve proběhnou, CEEPUS - pro proplácení je využíván ukazatel D, Fond Mobility – není možné žádat o finanční podporu z Podpory internacionalizace a FM na stejný program. Délka pobytů, na kterou je požadováno financování, je zpravidla do 3 týdnů.

 

Žádosti do programu lze podávat prostřednictvím interních soutěží UK , a to od 1. 3. – 31. 3. 2018 a 1. října do 31. října 2018

Dotazy: internacionalizace@cuni.cz .

 

 

Publikováno: Čtvrtek 01.03.2018 10:00

Akce dokumentů