E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodpora internacionalizace PřF UK 2019 - druhé kolo

Priority fakulty

 1. podpora výjezdů studentů nad 30 dnů, na které se nevztahuje financování v rámci ERASMUS+
 2. výjezdy na podporu přípravy společných projektů a programů meziuniverzitní spolupráce v rámci EU4+
 3. zaměstnanecké mobility (i krátkodobé), které rozvíjejí spolupráci se zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi
 4. příjezdy hostujících profesorů (podíl na výuce nebo přípravě projektu)
 5. pořádání letních škol
 6. podpora tvorby a realizace společných studijních programů ve spolupráci se zahraniční vysokou školou/zahraničními vysokými školami
 7. účast na letních školách

Podání žádosti

Žadatel vyplní návrh projektu do příslušného formuláře:

 • informace o vyjíždějící osobě, či osobách (jméno, příjmení, pracoviště),
 • název projektu/ účel cesty,
 • krátká anotace projektu,
 • informace o zahraničním partnerovi (název instituce, destinace),
 • rozpis požadovaných finančních prostředků (stravné, jízdné, ubytování + další konkrétní poplatky). POZOR! Návrhy rozpočtů musí ekonomicky přiměřené a odůvodněné (mohou být kráceny).

Cestu je potřeba realizovat a vyúčtovat do 30. 11. 2019.

Vyplněný a řádně podepsaný formulář podat pouze elektronicky na adresu foreign@natur.cuni.cz

Přílohy k žádosti: 

 1. akceptační dopis z partnerské instituce
 2. doporučení odborného garanta (školitel, vedoucí katedry)
 3. studijní plán (pro studijní pobyty), návrh projektu (pro praktické stáže)
 4. motivační dopis (pro studenty)

Dokumenty potřebné k žádosti

 

Přijímání žádostí druhého kola do 10. června 2019

Realizace mobility

Studenti: pro realizaci mobility je nutné mít schválený Návrh na vyslání, podpora je studentům vyplácena formou stipendia.

Akademické výjezdy: pro realizaci je nutné mít Návrh na vyslání a podepsanou smlouvu o přidělení podpory. Tato podpora podléhá vyúčtování a prostředky nedočerpané v rámci podpory se vrací zpět do fondu internacionalizace. Všechny mobility musí být vyúčtovány do 30. 11. 2019.

Pro všechny vyjíždějící: do 30 dnů po skončení mobility odevzdají účastníci závěrečnou zprávu (viz Dokumenty potřebné k žádosti), studenti potvrzený výpis studijních výsledků.

Kontakt

kontakt: eva.tesarikova@natur.cuni.czforeign@natur.cuni.cz, tel.:  221 951 591

publikovala:  Mgr. Eva Tesaříková Březinová, OPV

Publikováno: Pondělí 13.05.2019 07:00

Akce dokumentů