E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPobyty v rámci meziuniverzitních dohod ZS 21-22

V nabídce výměnných pobytů jsou následující univerzity:

ARMÉNIE

Yerevan State University

ÁZERBAJDŽÁN

Baku State University

BĚLORUSKO

Belarussian State University

ESTONSKO

University of Tartu

ITÁLIE

University of Bergamo Universita degli Studi di Ferrara

KAZACHSTÁN

Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages

LOTYŠSKO

University of Latvia

MAĎARSKO

Eötvös Loránd University

POLSKO

Adam Mickiewicz University Poznań

Jagiellonian University in Kraków

University of Lodz

University of Warsaw

University of Wroclaw

Pedagogical University of Cracow

RUSKO

Lomonosov Moscow State University

Saint-Petersburg University

SLOVENSKO

Trnavská univerzita v Trnavě

Univerzita Komenského v Bratislavě

Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre

Univerzita J. P. Štefánika v Košicích

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici

UKRAJINA

Ivan Franko National University of Lviv

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Uzhorod National University

 

K výběrovému řízení předloží studenti v angličtině:

  • životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)
  • motivační dopis
  • konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě
  • doporučující dopis z katedry
  • výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ
  • studijní průměr za celé studium na VŠ
  • doklad o jazykové způsobilosti
  • kopie pasu
  • Studenti doktorského studijního programu, kteří chtějí na partnerské univerzitě uskutečnit výzkumný pobyt, dodají k výběrovému řízení příslib vedení akademického pracovníka (tutora).

Veškeré dokumenty studenti nahrají do online aplikace v termínu do 25. ledna 2021.

Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení na RUK je 15. února 2021.

Vzhledem k trvající situaci kolem pandemie COVID-19 opět umožňujeme, aby si každý student zvolil navíc jednu univerzitu jako náhradní řešení. V případě, že pro studenty jiná univerzita, než jejich první volba, nepřichází v úvahu, měli by počítat s tím, že na ní nemusí být volné místo.

Podrobnější aktualizované informace k výběrovému řízení se nacházejí na webových stránkách RUK Studentská mobilita/Meziuniverzitní dohody: http://www.cuni.cz/UK-37.html.  

Publikovala: Pousková, OPV

Publikováno: Čtvrtek 03.12.2020 10:00

Akce dokumentů