E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOtevřena podzimní výzva programu POINT

Podpora internacionalizace UK (neboli POINT).
Aplikace bude pro žadatele přístupná do 30. listopadu 2020.

Podporované aktivity: 

 A), která zahrnuje:

 1. podporu zahraniční mobility studentů ve smyslu krátkodobých pobytů (maximálně tři týdny):

  • podpora účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),

  • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů,

  • mezinárodní soutěže a mistrovství,

  • studentské konference či

  • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity

 2. podporu mezinárodních aktivit uskutečňovaných fakultami či dalšími součástmi UK ve smyslu krátkodobých akcí (s výjimkou aktivit spadajících pod písmeno c) bod i)):

  • výjezdu akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.) či

  • krátkodobých výjezdů akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projekt

B) podporu organizace mezinárodních letních škol a jiných mimokurikulárních akcí nehospodářské povahy organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK

 C), která zahrnuje:

 1. podporu strategických partnerství UK

 2. podporu zabezpečení „zahraničních center“ a podporu „studentských ambasadorů“ – konzultační a informační činnost.

Odkaz na přihlášení do aplikace: https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword

Odkaz na platné opatření rektora: https://cuni.cz/UK-10356.html

Publikovala: Pousková, OPV

Publikováno: Čtvrtek 05.11.2020 09:05

Akce dokumentů