E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOECD program výzkumné spolupráce v oblasti zemědělství: konference a stáže

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) otevřela výzvu v rámci programu výzkumné spolupráce zaměřenou na podporu využití vědeckých poznatků pro formování budoucích politik spojených s udržitelným využíváním přírodních zdrojů v oblastech zemědělství, potravin, rybářství a lesnictví. Termín pro podávání žádostí je 10. 9. 2020.

Pro podávání žádostí jsou vítána tato témata:

 1. Emerging diseases and zoonoses, especially COVID-19, including their possible transmission through food;
 2. Resilience and risk management;
 3. Climate change, including carbon sequestration in agriculture, forestry and land use;
 4. Digital technologies;
 5. Plant and animal breeding to enhance sustainable productivity growth and resilience to climatic events;
 6. Fisheries and aquaculture productivity, sustainability and resilience;
 7. Ecosystems and biodiversity, including in aquaculture and farmlands, and natural resources;
 8. Development of alternatives to antibiotics for use in livestock and less harmful plant protection chemicals and improved fertilisers;
 9. Sustainable food systems.

Žádosti je možné podávat na dva typy projektů:

Pořádání konferencí v roce 2021

 • Cílem schématu podpory realizace konferencí je informovat tvůrce politik, zúčastněné osoby z příslušných odvětví a akademickou komunitu o inovativním výzkumu, vědeckém vývoji a příležitostech.
 • Podporovány jsou vědecká setkání různého rozsahu a struktury, od malých workshopů, po větší konference či kongresy. Pořádaná akce musí být tematicky v souladu s výše uvedenými tématy programu.
 • Z grantu lze pokrýt cestovní náklady, ubytování a stravu pro zvané účinkující na konferenci, a náklady spojené s vydáním publikací v rámci konference.
 • Žadatelem může být pouze výzkumník, který je občanem či trvale žije na území některé ze zemí participujících na programu (viz dokument Guidelines and Conditions for CRP Conference Sponsorship na str. 5).

Stáže pro rok 2021

 • Podpora mobility postdoků z a do zemí zapojených do programu OECD (viz dokument Guidelines and Conditions for CRP Research Fellowship Awards na str. 1). Stanovená délka výzkumného pobytu je 6 až 26 týdnů. Stáž je z administrativních důvodů doporučeno zahájit nejdříve v březnu 2021.
 • Příspěvky jsou určeny na pokrytí cestovného vyslaného výzkumníka a jeho životních nákladů v místě působení. Žadatel musí mít minimálně 4 roky pracovní zkušenosti od získaného PhD titulu a uzavřenu smlouvu se současným zaměstnavatelem.

Kontaktní osoba pro tento program na Přírodovědecké fakultě: Pavla Pousková.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 29. 5. 2020.

Publikováno: Pátek 29.05.2020 13:20

Akce dokumentů