E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČesko-německé projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2021-2022

MŠMT vyhlásilo Výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2021-2022. Uzávěrka je 1. 6. 2020.

Interní uzávěrka pro Přírodovědeckou fakultu je 15. 5. 2020.
Každý projekt musí svým souhlasem zaštítit sekční proděkan.
Kontaktní osoba pro tuto výzvu na Přírodovědecké fakultě: Pavla Pousková.

Cílem projektů je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Obsahově identický návrh projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a německou částí týmu jeho řešitelů v Německu. Výzkumné projekty jsou zpravidla dvouleté, přičemž česká strana prosazuje zásadu, aby se poskytnutí podpory projektům řešitelských týmů o témže personálním složení neopakovalo více než třikrát.

V rámci projektů jsou financovány cestovní a pobytové náklady výzkumníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na cestu (včetně nákladů na cestovní pojištění) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné). 

Není podporována účast výzkumníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech. MŠMT poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 200 000 Kč na rok, tj. 400 000 Kč na celou dobu řešení.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 6. 4. 2020.

Publikováno: Pondělí 06.04.2020 11:50

Akce dokumentů