E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMinigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2020

Akademičtí pracovníci rozvíjející spolupráci s  kolegy na partnerských institucích v Alianci 4EU+ (minimálně tři zapojené univerzity) mohou žádat o podporu v  maximální výši 300 000 Kč. Vyplněnou žádost parafovanou vedoucím pracoviště (příloha) je třeba zaslat do 15. 2. 2020 na adresu pavla.pouskova@natur.cuni.cz společně s  písemným vyjádřením zájmu o spolupráci podepsaným členem projektového týmu na partnerské instituci a vedoucím jeho pracoviště.  

Další informace:  Opatření rektora 4/2020 

Více informací naleznete na stránkách Evropského centra, kde jsme zveřejnili Často kladené dotazy

 

Minigrants supporting 4EU+ projects in 2020“ has just been published. Charles University academics and researchers developing cooperation with colleagues at 4EU+ Alliance partner institutions (at least three universities involved) can apply for seed money in the maximum amount of 300 000 CZK (approx. 11 000 €). Requests for support signed by head of department (attachment) should be sent to pavla.pouskova@natur.cuni.cz together with letters of intent signed by project team member at partner institution and head of their department. Deadline for submission is 15th February 2020. 

For more information please visit European Centre website where we published Frequently Asked Questions. 

Publikováno: Pondělí 27.01.2020 09:15

Akce dokumentů