E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMěsíční stipendijní pobyty pro doktorandy

CZECH

Nabídka měsíčních stipendijních pobytů pro doktorandy a akademiky na partnerských univerzitách v roce 2021

Jedná se o tyto univerzity:

Universität zu Köln

 

 • jednoměsíční stipendia pro doktorandy nebo akademiky

doktorandi – 1000 EUR měsíčně, akademici – 1500 EUR měsíčně

Universität Hamburg

 

 • jednoměsíční stipendia pro doktorandy nebo akademiky

Doktorandi - 1200 EUR měsíčně, akademici – 1600 EUR měsíčně

Universität Heidelberg

 

 • jednoměsíční stipendium pro doktorandy - 1200 EUR měsíčně

 

Vzhledem k tomu, že se epidemiologická situace v ČR i v zahraničí neustále mění, je tedy velmi těžké naplánovat přesné termíny pobytu na zahraničních partnerských univerzitách.

V případě, že kandidáti nebudou moci uvést přesná data pobytu na partnerské univerzitě, je možné jak v „Academic visitor application“ tak ve zvacím dopise zahraničního partnera použít tuto formulaci (viz přihlašovací formulář, do nějž je tato věta již začleněna).

Pobyt bude uskutečněn během roku 2021, přičemž vzhledem k epidemiologické situaci budou konkrétní data stanovena a odsouhlasena oběma stranami v dostatečném předstihu.

Požadované přílohy:

 1.    Academic Visitor Application
 2.    Strukturovaný životopis (jen u doktorandů)
 3.    Předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity (u akademiků zvací dopis)
 4.    Podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině (jen u doktorandů)
 5.    Studijní průměr z předešlého studia (jen u doktorandů)

Termín podání přihlášek na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK je do 30. 12. 2020.

Zájemci odevzdávají podklady na zahraniční oddělení své fakulty k 20. 12. 2020, eletronicky na email: pavla.pouskova@natur.cuni.cz

 

ENGLISH 

One-month scholarships offer for PhD students and academics for stays at partner universities in 2021

These universities are:

Universität zu Köln

 • one-month scholarships for PhD students or academics

PhD students – 1000 EUR/month, academics – 1500 EUR/month

Universität Hamburg

 • one-month scholarships for PhD students or academics

PhD students - 1200 EUR/month, academics – 1600 EUR/month

Universität Heidelberg

 • one-month scholarship for PhD students - 1200 EUR/month

 

As the epidemiological situation in the Czech Republic and abroad keeps changing, it is very difficult to plan the exact dates of stay at partner universities abroad.

Should the candidates not be able to state the exact date of the stay at the partner university, it is possible to use the amended version of the application form (please see the attachment). We suggest that the candidates use the formulation embedded in the invitation letters (as follows):

The stay will be realized during the year 2021 and due to the epidemiological situation, specific dates will be set and agreed by both parties in a due course before the stay.

Required attachments:

 1. Academic Visitor Application
 2. Structured curriculum vitae (only for PhD students)
 3. Preliminary promise of admission by a teacher from a partner university (invitation letter for academics)
 4. Detailed description of the study plan in German or English (only for PhD students)
 5. Average of study results from previous studies (only for PhD students)

All application forms have to be submitted to the International Relations Office of the Rectorate of the CU until 30 December, 2020.

Candidates are supposed to submit the documents to the Research Support Department by email to: pavla.pouskova@natur.cuni.cz

Deadline: 20. 12. 2020

Attachments: Academic Visitor Application

Publikováno: Pondělí 30.11.2020 11:45

Akce dokumentů